Pozdrav na Nový rok 2018

OLYMPUS DIGITAL CAMERAMilí priatelia, pred nami je ďalší rok. Je to čas, ktorý môžeme využiť, aby sa náš svet, aspoň okolo nás, a všade tam, kde to môžeme ovplyvniť, stal lepším. Pustime sa do toho, lebo ak každý, čo len trochu prispejeme, tak sa takým náš svet aj stane! Pretože iba lamentovať, že takým dnes nie je, znamená mrhať čas.

Teším sa, že Slovensko, naša vlasť, je po štvrťstoročí samostatnej existencie, celkom stabilný a demokratický štát. Máme slobodu, a to je veľký dar. Lebo iba v slobode môže byť život naozaj dôstojný. Nepatríme k najbohatším národom, ale zďaleka nie ani k najchudobnejším. Ibaže cítime, že ani v tej našej demokracii nie je všetko spravodlivé. A to nám nesmie byť nikomu ľahostajné!

Osobitne nás trápi, že sa v desaťročiach po získaní slobody a samostatnosti, akosi vytratili ideály, kvôli ktorým sme boli ochotní aj čosi obetovať. Predovšetkým, z našej spoločnosti vymizol zmysel pre spoločné dobro. Nahradila ho ruvačka rozličných skupín a i bezohľadných jednotlivcov o korisť. Tí, kto v tejto ruvačke neuspeli, ale aj tí, ktorým sa to hnusí, a tých je stále viac, sa musia uspokojiť často iba s tým, čo zostalo. Toto cítime právom ako nespravodlivé.

Čo sa s tým ale dá v roku, ktorý je pred nami, robiť? Podľa mňa dá sa veľa, ale mne sa ako kľúčové vidia dve témy.

V prvom rade by sme sa mali znovu naučiť v našom verejnom živote spolupracovať. Dobrá politika sa nedá robiť tak, že jej hlavnou agendou je démonizácia protivníkov. Nemala by byť len o tom, kto viac kradne, pretože výsledkom napokon je, že už nikto neverí nikomu.  To, čo potrebujeme, sú projekty, ktoré pomáhajú všetkým. Projekty, ktoré robia život lepším. A na týchto projektoch by sme mali vedieť spolupracovať. S každým. Aj s tým, kto nám nie je sympatický, alebo prosto patrí k inej skupine. K inému klanu. Ak sa naučíme dohodnúť sa na dobrej veci, tak urobíme náš svet ľudskejším. A vrátime i politike tú dôstojnú veľkorysosť, ktorú v uplynulých desaťročiach už úplne stratila. Osobitne kresťanskí demokrati, roztrúsení v našom verejnom priestore, by sa mali učiť spolupracovať azda ako prví. Predovšetkým na tom, aby nikto v našej domovine nemusel žiť nedôstojne. Budem v tomto roku o tom nielen písať, ale aj hovoriť s každým, kto o takýto rozhovor prejaví záujem. Aby sme spoločne hľadali model takejto spolupráce.

Druhou témou je náš volebný systém. Zdedili sme takmer sto rokov staré pravidlá straníckych kandidátnych listín. To vytvorilo z našich politických strán mocné klany, ktoré sa stali „milostivými“ prostredníkmi medzi voličmi a ústavnými orgánmi. Tento systém poslancov núti slúžiť nedôstojnej straníckej hlasovacej mašinérii. Toto zdanlivo iba organizačné pravidlo vytvorilo v našej demokracii mentalitu, podľa ktorej sa zástupca ľudu musí zaujímať viac o dobro straníckeho klanu, než o spoločné dobro. Ak chceme naozaj kvalitatívnu zmenu našej demokracie, zmeňme volebný systém! Ale nie hocijako. Niektorí navrhujú vrátiť sa k viacerým volebným krajom. Tak, ako to bolo pred Mečiarom. Ibaže stranícke kandidátky zostanú straníckymi, aj ak ich budú zostavovať regionálne orgány našich partají. O tom, koho budú mať voliči v ponuke, budú i v nich rozhodovať stranícke elity, a je v zásade jedno, či to bude v Bratislave, alebo v krajskom, či okresnom meste. Najvyššou cnosťou takýchto poslancov, ktorí za svoje postavenie vďačia svojim straníckym bossom, zostane i pri viacerých volebných krajoch. poslušnosť strane, nie ich svedomie, nie ich priamy záväzok voči voličom. Taká je logika volebného systému, ktorý máme. Skutočná zmena musí priniesť možnosť, aby sme si mohli priamo zvoliť svojho zástupcu. Chcem v tomto roku presviedčať o potrebe a dobrých dôsledkoch takejto zmeny volebného systému každého, kto môže k tejto zmene nejako prispieť.

To sú moje predsavzatia pre rok 2018 vo verejnom živote. Nie som dnes v žiadnej verejnej funkcii, ale v demokracii má každý právo a i možnosti, ako svojim dielom prispievať k tomu, aby sa náš spoločný dom stal lepším.

S týmito predsavzatiami želám našej domovine, všetkým čo v nej žijú, v tomto roku veľa múdrosti, vytrvalosti v dobrom a požehnania!