Prečo kandidujem za krajského predsedu KDH v Bratislave

Veľmi mi záleží na tom, aby bolo KDH politickou stranou, ktorá stojí jasne na strane hodnôt, na ktorých vyrástla západná civilizácia. Aby sa na túto stranu dalo vždy, bez akýchkoľvek pochybností spoľahnúť, že bude chrániť dedičstvo Zamatovej revolúcie. A keď bude treba, bude mať odvahu zaň aj bojovať. Aby bola širokospektrálnym hnutím, ktoré v mnohých, politicky druhoradých otázkach, unesie aj pluralitu názorov a kritické myslenie. Lebo problémom Slovenska je, že mentálni (a i záujmoví) potomkovia boľševikov a ľudákov sú schopní vytvárať mohutné politické formácie, ale v demokratickom politickom prostredí chce mať každý vlastnú stranu. Chcem prispieť k tomu, aby sa Kresťanskodemokratické hnutie otvorilo tejto dobe pre každého, kto stojí na strane slobody a práva. Aby sa nenechalo zaťahovať do kultúrnych vojen, žabomyších zápasov, a aby mu bolo jasné, že skutočným politickým súperom nás všetkých je nebezpečné podnecovanie túžby po návrate akýchsi idealizovaných starých časov.

Osobitne to cítime v Bratislave, ktorá je slobodomyseľným mestom už po stáročia a komunálne voľby na jeseň ukázali, že KDH si s ňou prestalo rozumieť. Chcem prispieť k tomu, aby sa to zmenilo. Preto som sa rozhodol uchádzať o vedenie našej krajskej organizácie v hlavnom meste a kraji. Zápas, ktorý prebieha medzi silami minulosti a silami, ktoré môžu prinášať dôstojnú budúcnosť, je mravným zápasom medzi bezohľadným presadzovaním rozličných skupinových záujmov na jednej strane a úctou k zákonu, k dôstojnosti a slobode človeka na strane druhej. KDH by malo v ňom mať svoje nezastupiteľné miesto. Ale aby ho dokázalo zastať, i ono samo potrebuje silu reformovať sa. Všetci to potrebujeme. O to mi ide.