Úvahy k prevratu v Nigeri

Dnes som na cestách. Nemám veľmi čas na súvislejšie zamyslenie. Len úchytkom sledujem ozbrojený prevrat v Nigeri. Africkej krajine veľkej asi ako Francúzsko, Nemecko a Poľsko dokopy. Zvoleného prezidenta zvrhol šéf jeho ochranky a vyhlásil sa za národného vodcu. Armáda sa postavila na jeho stranu. Zrejme tam civilnú kontrolu ozbrojených zložiek štátu trochu zanedbali. Tú kontrolu, ktorú má vykonávať moc, pochádzajúca z ľudu, teda politická moc. Nie samopaly. Ale Prigožin má pre to hneď naporúdzi akoby pozitívne znejúci výklad: oni sa iba oslobodzujú spod vplyvu kolonizátorov. Neuspokojujme sa, priatelia, že je to ďaleko a v krajine, ktorá nemá azda také demokratické tradície ako európske krajiny! Ide o jeden zo základných princípov fungovania demokratického štátu, ktorý treba chrániť všade a vždy. Nepodľahnime módnej rétorike, že v našej sa z toho už až tak nestrieľa!