K rozhodnutiu ústavného súdu

To, že rozhodnutie ústavného súdu hodnotia tak predstavitelia vládnej moci, ako aj opozícia, každý ako svoje víťazstvo, svedčí hlavne o tom, že je to inteligentné rozhodnutie, za ktoré by sa nemusel hanbiť ani kráľ Šalamún. Ústavný súd ním vstúpil do mocenského zápasu spôsobom, ktorý rešpektuje výsledky parlamentných volieb, ale zároveň…

Celý článok

Obnova kresťanskej demokracie: 7. Programová obnova

„Zásada, že dôstojnosť človeka musí stáť nad všetkým, i nad štátnou mocou, sa vyvinula z povahy západného kresťanstva,“ napísal Konrád Adenauer, zakladateľ najvýraznejšej kresťansko-demokratickej politickej formácie po druhej svetovej vojne. Jej úlohou bolo vtedy vyviesť fyzicky i mravne rozdrúzgané Nemecko zo situácie, ktorú si my v tejto chvíli asi ani nevieme predstaviť. I predtým jestvovala…

Celý článok

Za Miroslavom Tahym

Práve som sa vrátil z pohrebu môjho priateľa Miroslava Tahyho. Jedného z vyzývateľov na zakladanie kresťanskodemokratických klubov v novembri 1989. Človeka rozvážneho, ale pevného. Strávili sme spolu dva roky vo Federálnom zhromaždení po prvých slobodných voľbách v roku 1990. Dôsledne podporoval politickú a ekonomickú premenu niekdajšieho centralistického režimu na slobodný,…

Celý článok

Za mier vo svete sa modlím každý deň, ale som realista

Každý deň sa modlím za mier vo svete. Ale viem, že za tých niekoľko vzácnych historických období, keď ľudia proti sebe neobracali zbrane, ale dokázali sa dohodnúť na nejakých pravidlách spolužitia, a aj ich ako-tak dodržiavať, nevďačíme morálnemu, či ekonomickému pokroku, ale skôr rovnováhe síl. Ani na Ukrajine sa vojna…

Celý článok