K mojej vízii obnovy KDH: jasne prozápadná strana

Aby sa kresťanská demokracia stala znovu jedným z pilierov slovenskej politiky, potrebuje byť jasne zakorenená do kultúrno-civilizačnej tradície, na vytváraní ktorej sa podieľali desiatky pokolení našich predkov. Teda civilizácie, ktorú označujeme ako západnú. Každé iné riešenie je buď zradou týchto tradícií a napomáhanie záujmom veľmociam, ktorým ide o oslabenie a…

Celý článok

K mojej vízii obnovy KDH: strana založená na programe

Kresťanská demokracia, môže byť užitočná pre ľud svojej krajiny len, ak to bude politická formácia založená na programe. Je to ďalšia z najdôležitejších vlastností, určujúcich charakter politickej strany. Vlastností zásadne dôležitých pre obnovu KDH. Ak totiž podľahneme onomu módnemu trendu sľubovať voličom vždy to, čo im vidíme na očiach, tak…

Celý článok

KDH a Deň boja za slobodu a demokraciu

  KDH si Deň boja za slobodu a demokraciu pripomenulo pri Pamätníku obetí komunistického režimu na cintoríne vo Vrakuni. Je dobre si pri tejto príležitosti pripomenúť, že hnutie kresťanských demokratov je jedinou politickou stranou, ktorá sa zrodila v novembrových dňoch roku 1989 a pretrvala doteraz. Vždy som si vážil ducha…

Celý článok

Základné prvky plánu obnovy KDH

Ak má strana, ktorá sa hlási k politike inšpirovanej kresťanstvom byť užitočná ľudu svojej krajiny a vydávať tým aj opravdivé svedectvo o zdroji svojej inšpirácie, mala by byť jednoznačná v troch rovinách. Pokiaľ ide o charakter (identitu) takej strany, svoje poslanie môže plniť, ak bude demokratická, nekonfesionálna, programová, s členskou…

Celý článok

Fundament, z ktorého vychádza môj plán obnovy KDH

Korupcia, zadlžovanie, ktoré budeme musieť raz splácať nielen my, ale aj naše deti a naši vnukovia, porozumenie voči násiliu a agresorom doma i vo svete, uprednostňovanie záujmov vlastnej skupiny, či osobných záujmov pred našim spoločným záujmom ako národa, či ľudstva, neúcta, vulgárnosť a mnoho ďalších takýchto javov, otravujúcich náš verejný…

Celý článok

Čas na obnovu

Čas, ktorý KDH od voličov (a od Boha) dostalo, aby znovu okúsilo veľkú politiku, je predovšetkým časom, ktorý by sme mali využiť, aby zosilnelo. Aby obnovou svojej politiky a štruktúr po budúcich voľbách dokázalo spolupracovať vo vláde obnovy celej našej vlasti. A mať na nej významný podiel. Preto by nemalo…

Celý článok

Pozývam k budovaniu modernej, európskej konzervatívnej politiky

Jeden z najpoctivejších konzervatívcov, ktorých som mal možnosť poznať, nedávno zosnulý Roger Scruton obhajoval svoj celoživotný postoj presvedčením, že sme kolektívne zdedili dobré veci, ktoré sa musíme usilovať udržať. A konkrétne potom píše i ktoré veci to sú: “Možnosť žiť život podľa svojho; istota nestranného práva, ktoré dokáže vypočuť naše…

Celý článok

Kandidatúra na predsedu KDH

Delegáti môjho domovského okresného snemu mi včera večer po veľmi kvalitnej rozprave vyjadrili podporu ku kandidatúre na predsedu KDH. Ďakujem im za to a budem sa usilovať sformulovať program na obnovu tejto historickej politickej strany tak, aby bola modernou kresťanskou demokraciou západného typu. Prosím o podporu a modlitby. O vedení…

Celý článok

Po voľbách

Teším sa, že my, kresťanskí demokrati, sme zasa v hre. A želám si, aby sme mali veľa síl, odvahy a politickej i ľudskej múdrosti. V zápase o slobodné, pluralitné a spravodlivé Slovensko a o naše miesto v rodine národov západnej civilizácie to bude veľmi potrebné. Nech nám v tom Pán…

Celý článok