Fundament, z ktorého vychádza môj plán obnovy KDH

Korupcia, zadlžovanie, ktoré budeme musieť raz splácať nielen my, ale aj naše deti a naši vnukovia, porozumenie voči násiliu a agresorom doma i vo svete, uprednostňovanie záujmov vlastnej skupiny, či osobných záujmov pred našim spoločným záujmom ako národa, či ľudstva, neúcta, vulgárnosť a mnoho ďalších takýchto javov, otravujúcich náš verejný…

Celý článok

Čas na obnovu

Čas, ktorý KDH od voličov (a od Boha) dostalo, aby znovu okúsilo veľkú politiku, je predovšetkým časom, ktorý by sme mali využiť, aby zosilnelo. Aby obnovou svojej politiky a štruktúr po budúcich voľbách dokázalo spolupracovať vo vláde obnovy celej našej vlasti. A mať na nej významný podiel. Preto by nemalo…

Celý článok

Pozývam k budovaniu modernej, európskej konzervatívnej politiky

Jeden z najpoctivejších konzervatívcov, ktorých som mal možnosť poznať, nedávno zosnulý Roger Scruton obhajoval svoj celoživotný postoj presvedčením, že sme kolektívne zdedili dobré veci, ktoré sa musíme usilovať udržať. A konkrétne potom píše i ktoré veci to sú: “Možnosť žiť život podľa svojho; istota nestranného práva, ktoré dokáže vypočuť naše…

Celý článok

Kandidatúra na predsedu KDH

Delegáti môjho domovského okresného snemu mi včera večer po veľmi kvalitnej rozprave vyjadrili podporu ku kandidatúre na predsedu KDH. Ďakujem im za to a budem sa usilovať sformulovať program na obnovu tejto historickej politickej strany tak, aby bola modernou kresťanskou demokraciou západného typu. Prosím o podporu a modlitby. O vedení…

Celý článok

Po voľbách

Teším sa, že my, kresťanskí demokrati, sme zasa v hre. A želám si, aby sme mali veľa síl, odvahy a politickej i ľudskej múdrosti. V zápase o slobodné, pluralitné a spravodlivé Slovensko a o naše miesto v rodine národov západnej civilizácie to bude veľmi potrebné. Nech nám v tom Pán…

Celý článok

Rozprava, ktorá ma naplnila optimizmom

Pripomínam si našu augustovú rozpravu s kádehákmi z celého žilinského kraja vo Veličnej. Politicky vyspelá, hodnotovo pevne ukotvená, a pritom pripravená spolupracovať na dobrých dielach aj s tými, čo vidia mnoho vecí inak. Naplnilo ma to optimizmom a presvedčením, že takáto kresťanská demokracia má budúcnosť. Len jej treba dať šancu.…

Celý článok

Na Teofóre o poslaní kresťanov v demokracii

Včera na septembrovom stretnutí Teofóra sme sa zamysleli nad textom českého filozofa Václava Bělohradského o “Prevrátenej demokracii”. Vo svojom vystúpení som zdôraznil povolanie kresťanov, ktorí rozoznávajú znaky časov, prinášať do demokratického života nové idey a nádej. Preto som sa tiež na prítomných obrátil s apelom, aby v nadchádzajúcich voľbách dali…

Celý článok