Projekt spolupráce – e) na úrovni spoločnosti

Projekt spolupráce, ktorý chcem tento rok predložiť snemu KDH bude tiež pojednávať o tej úrovni, ktorá je z dlhodobého hľadiska najdôležitejšou. O spolupráci na úrovni spoločnosti. Som presvedčený, že ten ošiaľ získavať voličov pomocou mediálnej manipulácie raz pominie. Ľudia prídu na to, že virtuálne strany sú nepravdivé a vyhýbajú sa…

Celý článok

Projekt spolupráce – c) na úrovni vlády

Spolupráca na úrovni vlády vyžaduje najviac politického majstrovstva, cieľavedomosti a odvahy. Je ďalším stupňom, o ktorom budem hovoriť mojim straníckym priateľom v Projekte spolupráce. Vyše tridsať rokov demokracie na Slovensku by pre nás mohlo byť poučením, že okrem revolúcií a zásadných spoločenských zmien, veľmi potrebujeme aj obdobia pokojného rastu a…

Celý článok

Projekt spolupráce – a) na úrovni strany

Základnou úrovňou Projektu spolupráce je spolupráca vo vnútri strany. Musíme sa poučiť z vlastných chýb a premýšľať, prečo od nás ľudia odchádzali. A učiť sa aj od tých, ktorí museli prejsť bolestným procesom obnovy a boli úspešní. Nemeckí kresťanskí demokrati po tragických skúsenostiach vytvorili presne takú stranu spolupráce o akej…

Celý článok

Obnova KDH musí začať od gruntu

Každá obnova musí začať od gruntu. Aj obnova štandardných politických strán, akou je KDH. Vedenie by v tom mohlo zohrať veľmi dôležitú úlohu. Mohlo by prichádzať s ozdravujúcimi predstavami a spúšťať reformné procesy. Ale ku skutočnej obnove dôjde len, ak tieto procesy začnú žiť v samotných základoch týchto spoločenstiev. Teda…

Celý článok

Ak sa za uplynulých šestnásť rokov dalo v politike na niekoho spoľahnúť, tak to bola Angela Merkelová

Vo chvíli, keď veľká dáma nemeckej a európskej politiky odchádza z verejnej služby, žiada sa mi verejne prejaviť svoju úctu a i vďaku. Na epochu Angely Merkelovej budeme ešte dlho spomínať. Som si istý, že tí, čo o remesle a i umení, ktorým je politika, niečo vedia, budú na ňu…

Celý článok