Obnova kresťanskej demokracie: 3. Prečo ju potrebuje súčasná sekulárna spoločnosť?

Maďarsko-americká filozofka Agnes Hellerová písala o súčasnej sekulárnej politike, že i po tom, čo sa z nej vytratil Boh, i takáto politika si napriek tomu ešte zachovala niečo z toho, čo prinášalo od pradávna náboženstvo. Formuluje to pekným obrazom: „Prázdna stolička čaká na Mesiáša. Ak sa na túto stoličku niekto posadí,…

Celý článok

Tretia sila

Myslím si, že Slovensko veľmi potrebuje, aby sa popri politike, ktorú charakterizuje arogancia moci a deštrukčnej politike, ktorá sa tvári, že rozkladaním tej arogantnej už je jej alternatívou, sformovala aj tretia sila. Formácia, čo bude schopná predovšetkým tvoriť a budovať. Taká sila bude potrebovať nadhľad, skúsenosť, schopnosť byť otvorená spolupráci,…

Celý článok

Novoročné zamyslenie o úlohe kresťanskej demokracie v sekulárnej spoločnosti

Maďarsko-americká liberálna filozofka Agnes Hellerová písala o súčasnej sekulárnej politike, že i po tom, čo sa z nej vytratil Boh (ona píše, že umrel), i takáto politika si napriek tomu ešte zachovala formálne teologický rámec. Formuluje to pekným obrazom: „Prázdna stolička čaká na Mesiáša. Ak sa na túto stoličku niekto…

Celý článok

Vianočný darček a pozdrav

Milí priatelia, zriadil som si videokanál a pozývam vás sledovať ho. Na úvod trochu politiky, pozvanie, a hlavne vianočný pozdrav. Prežime tieto najkrajšie kresťanské sviatky tak, aby nám do duše priniesli mier, nádej a silu! Všetko to budeme veľmi potrebovať. HOVORY o kresťanskej demokracii (youtube.com)

Celý článok

K mojej vízii obnovy KDH: rovina politickej taktiky

Svoj ideový cyklus úvah o obnove KDH zakončím v rovine politickej taktiky. Tá bez cieľavedomej programovej stratégie a vedomia svojej identity nemôže sledovať dlhodobú politickú líniu, ale je to práve táto rovina, ktorá je zodpovedná za každý konkrétny volebný výsledok. Myslím si, že pre taktiku kresťanstvom inšpirovanej politiky sú dôležité…

Celý článok

K mojej vízii obnovy KDH: rovina politickej stratégie

Kresťanská inšpirácia nekonfesionálnej, otvorenej kresťanskej demokracie by mala vychádzať predovšetkým z kresťanského obrazu človeka. To sa potom premietne do strategickej, teda hlavne programovej roviny jej politiky. Inými slovami, z toho vyplýva, čo vlastne chce. O aký svet bojuje. Myslím si, že z kresťanského obrazu človeka vyplývajú dva základné prístupy, ktoré…

Celý článok

K mojej vízii obnovy KDH: jasne prozápadná strana

Aby sa kresťanská demokracia stala znovu jedným z pilierov slovenskej politiky, potrebuje byť jasne zakorenená do kultúrno-civilizačnej tradície, na vytváraní ktorej sa podieľali desiatky pokolení našich predkov. Teda civilizácie, ktorú označujeme ako západnú. Každé iné riešenie je buď zradou týchto tradícií a napomáhanie záujmom veľmociam, ktorým ide o oslabenie a…

Celý článok

K mojej vízii obnovy KDH: strana založená na programe

Kresťanská demokracia, môže byť užitočná pre ľud svojej krajiny len, ak to bude politická formácia založená na programe. Je to ďalšia z najdôležitejších vlastností, určujúcich charakter politickej strany. Vlastností zásadne dôležitých pre obnovu KDH. Ak totiž podľahneme onomu módnemu trendu sľubovať voličom vždy to, čo im vidíme na očiach, tak…

Celý článok