Projekt spolupráce – a) na úrovni strany

Základnou úrovňou Projektu spolupráce je spolupráca vo vnútri strany. Musíme sa poučiť z vlastných chýb a premýšľať, prečo od nás ľudia odchádzali. A učiť sa aj od tých, ktorí museli prejsť bolestným procesom obnovy a boli úspešní. Nemeckí kresťanskí demokrati po tragických skúsenostiach vytvorili presne takú stranu spolupráce o akej…

Celý článok

Obnova KDH musí začať od gruntu

Každá obnova musí začať od gruntu. Aj obnova štandardných politických strán, akou je KDH. Vedenie by v tom mohlo zohrať veľmi dôležitú úlohu. Mohlo by prichádzať s ozdravujúcimi predstavami a spúšťať reformné procesy. Ale ku skutočnej obnove dôjde len, ak tieto procesy začnú žiť v samotných základoch týchto spoločenstiev. Teda…

Celý článok

Ak sa za uplynulých šestnásť rokov dalo v politike na niekoho spoľahnúť, tak to bola Angela Merkelová

Vo chvíli, keď veľká dáma nemeckej a európskej politiky odchádza z verejnej služby, žiada sa mi verejne prejaviť svoju úctu a i vďaku. Na epochu Angely Merkelovej budeme ešte dlho spomínať. Som si istý, že tí, čo o remesle a i umení, ktorým je politika, niečo vedia, budú na ňu…

Celý článok

Úvahy kresťanského demokrata o slovách, ktoré nám tu pápež František povedal (Záver)

Posolstvá pápeža Slovensku nie sú iste svätým písmom. Ale je to muž, ktorý veľa zažil, pozná svet a veľa premýšľa o Božom pláne s týmto svetom. Úprimnosti jeho slov verím, a verím aj tomu, že jeho spojenie s našim Majstrom, ktorého tu na Zemi v týchto časoch zastupuje, je hlboké…

Celý článok

Záverečné slová pápeža Františka na slovenskej pôde (50) “Nosím vás všetkých v srdci”

Svätý Otec sa na bratislavskom letisku už len stručne poďakoval najskôr Bohu, potom biskupom, pani prezidentke, civilným autoritám a napokon všetkým, ktorí sa zaslúžili prácou, či modlitbou o to, aby sa jeho návšteva uskutočnila. Osobitne pozdravil aj predstaviteľov Ekumenickej rady cirkví. “Nosím vás všetkých v srdci,” odkázal celému Slovensku, a…

Celý článok

A napokon tretia z vlastností kresťanskej viery, o ktorej hovoril v našej národnej svätyni František (49) Ešte raz: súcit

Františkova púť po našej vlasti vyvrcholila veľkou ľudovou slávnosťou k pocte patrónky Slovenska. Hovoril tam o tom, čo dodnes dáva kresťanstvu život. Rozprával o kresťanskej viere. O tom, čo, jej dáva ducha svojho Majstra, a o tom, ako s touto vierou majú jeho učeníci i v týchto časoch prichádzať k…

Celý článok