Decembrové videostretnutie akadémie KREDIT

Nový koncept hospodárskej politiky, zameranej viac na človeka, ako na zisk, osobitne pre časy po koronakríze, ako aj silnejšie postavenie Slovenska v súčasnej turbulentnej geopolitickej situácii v Európe a vo svete – to sú dve hlavné témy, ktoré som do plánu činnosti na budúci rok včera navrhol na videokonferencii Kresťanskodemokratickej…

Celý článok

Zamyslenie sa nad politickým vodcovstvom (nielen, ale aj v KDH)

Cyklus svojich didaktických úvah o obnove KDH chcem ešte zakončiť sľúbeným zamyslením sa nad politickým vodcovstvom. V politike to však platí všeobecne: štrukturálne otázky sú dôležité, ešte dôležitejší je program, ale i keď sú čo ako dobré, všetko napokon záleží od ľudí. Živý politický program, ktorý vnímajú voliči, vyplýva totiž…

Celý článok

“K” v skratke KDH

Jednou z najcitlivejších, ale pre pôsobenie KDH v našej spoločnosti aj najdôležitejších tém pri obnove hnutia je vzťah k tomu, čo predstavuje v skratke ono písmeno “K”. Súvisí to so samotnou podstatou toho, čo v spoločnosti, ako politická strana vlastne chceme. Predovšetkým musíme dať jednoznačne najavo, že nechceme konfesionálny, teokratický…

Celý článok

KDH by sa malo vrátiť ku každoročnej voľbe funkcionárov

Pokračujem vo svojich úvahách o štrukturálnej obnove KDH. Pripomínam, že to robím preto, lebo spôsob, ako vládna vykonáva svoju moc, a i stav parlamentnej opozície, predovšetkým záťaž, ktorú si so sebou nesie z minulosti, môžu spôsobiť, že volič, čo si neželá viac, než pokojný, fungujúci, demokratický štát do pekného počasia…

Celý článok

KDH by malo oživiť aj nepolitické zložky hnutia

Druhým bodom pri obnove KDH by malo byť oživenie pôvodnej myšlienky, aby táto formácia nebola iba politickou stranou, ale aj kultúrno-spoločenským hnutím. Nikto by nám nedokázal viditeľnejšie demonštrovať, ako dôležité je skutočné zázemie ľudí, čo niečo vedia, a ako významná je skúsenosť, než chaos a improvizácia, ktoré do spoločnosti vnáša…

Celý článok

Ak sa KDH chce pozviechať, bude musieť zaujať jasnejší postoj voči ľudáckej histórii

Niektoré témy sú veľmi citlivé, ale treba mať odvahu porátať sa aj s nimi. Pri zakladaní KDH zaznelo, že chceme modernú kresťanskú demokraciu, ktorá celkom cieľavedome nechce kontinuitu s niekdajšou HSĹS a jej politikou. A to napriek tomu, že prvý predseda bol synom ľudáckeho poslanca. “Chceme byť stranou, ktorá pozerá…

Celý článok

Voliči môžu v budúcich voľbách KDH voliť len ak si ho všimnú

Myslím si, že Slovensko veľmi potrebuje takú štandardnú politickú formáciu, akou by mohlo ešte byť Kresťanskodemokratické hnutie. S jasným dlhodobým programom, s veľkou členskou základňou po celom území štátu a vnútorne demokratickou štruktúrou. Ale voliči môžu v budúcich voľbách KDH voliť len ak si ho všimnú. Ak budú jasne vidieť,…

Celý článok