Čo ďalšie nám pripomenul pápež František z kontroverzného košického sídliska? (32) Nesúďte!

Svätý Otec na Luníku IX tiež pripomenul dôležitú výzvu, ktorú kedysi vo svojej programovej reči na hore zdôraznil už i Ten, ktorého tu na zemi dnes pápež zastupuje: “Počúvajme však, čo Ježiš hovorí v evanjeliu: ´Nesúďte´ (Mt 7,1). Evanjelium nesmieme prisladiť alebo zriediť. Nesúďte, hovorí nám Kristus. Koľkokrát naopak nielen…

Celý článok

Úvodná výzva pápeža Františka z Luníka IX (31) Prekonávať predsudky

V posolstvami nabitom príhovore na košickom sídlisku, ktoré obývajú prevažne Rómovia, začal Svätý Otec výzvou, aby sme sa učili búrať navyknuté stereotypy, a to i také, “…ktoré sa inak zdajú byť neprekonateľné. Nie je ľahké prekonať predsudky, ani medzi kresťanmi.” Ako sa to dá? František využil svedectvo vydareného zmiešaného manželstva,…

Celý článok

Prvé a základné posolstvo pápeža Františka z Luníka IX. (30) Všetci sme deti jedného Otca

František dlhodobo trpezlivo bojuje proti tomu, aby sme si nikto nenamýšľali, že máme z nejakých dôvodov väčšiu hodnotu, ako iní ľudia. Proti tomu, aby sme kohokoľvek, a to bez ohľadu na spôsob života, ktorý azda i vlastnou vinou vedie, bez ohľadu na rozdiely, či už prirodzené, alebo nadobudnuté, vykázali niekam,…

Celý článok

Záverečná myšlienka z prešovskej homílie pápeža Františka o logike kríža je výzvou všetkým kresťanom (29) Vydávanie svedectva

„Z nazerania na kríž vychádza druhý krok: vydávanie svedectva… Myslím na mučeníkov, ktorí v tomto národe vydávali svedectvo Kristovej lásky vo veľmi ťažkých časoch, keď všetky okolnosti radili mlčať, zostať v bezpečí, nevyznávať vieru. Ale nemohli, nemohli nevydávať svedectvo. Koľko ušľachtilých ľudí trpelo a zomrelo tu na Slovensku kvôli menu…

Celý článok

Pápež František v Prešove povedal aj to, čo vyplýva z logiky kresťanského kríža (28) Po prvé: súcit

Nemyslime si, že budeme viac kresťanskou krajinou, ak osadíme na každý kopec mohutný kríž. “…kríž je ako kniha, ktorú, treba otvoriť a čítať, aby sme ju spoznali. Knihu nestačí kúpiť, pozrieť sa na ňu a vystaviť si ju doma na peknom mieste. To isté platí pre kríž,” povedal v prešovskej…

Celý článok

Prvá vec, ktorá mi zostala v pamäti z príhovoru pápeža Františka v Prešove (27) Prijať logiku kríža

Svätý Otec sa v homílii, podobne ako po eucharistickom kongrese v Budapešti, aj v Prešove sústredil na to, čo je síce bolestnou, ale zároveň neoddeliteľnou súčasťou kresťanského učenia: na kríž. Vraždený nástroj, na ktorom sa ale zjavila krása Božej lásky. A my kresťania veríme, že i perspektívy nového života. A…

Celý článok

Ďalšie významné gesto pápeža Františka v Prešove (26) Ruka podávaná Východu

Po stretnutiach s vybranými komunitami sa tretí deň svojej návštevy Svätý Otec vybral medzi ľud. A pozoruhodné je, že prvá eucharistická slávnosť, ktorú s Božím ľudom na Slovensku František slávil, bola východného rítu. V srdci gréckokatolíckej cirkvi, ostrieľanej svojou pozíciou akoby medzi dvoma obrovskými kryhami Východu a Západu, medzi ktorými…

Celý článok

Výzva pápeža Františka z miesta zbúranej synagógy v Bratislave (25) Otvorené dvere

Na záver svojho príhovoru predstaviteľom židovskej komunity Svätý Otec pripomenul povolanie ich biblických praotcov Abraháma, a hlavne Jakuba, teda Izraela: „´Tvojho potomstva bude ako prachu zeme a ty sa rozšíriš na západ i na východ, na sever i na juh; v tebe a v tvojich potomkoch budú požehnané všetky pokolenia…

Celý článok

Druhé varovanie pápeža Františka z miesta zbúranej synagógy v Bratislave (24) Zabudnutie na minulosť

Svätý Otec vo svojom vystúpení pred predstaviteľmi židovskej komunity okrem varovania pred zneužívaním náboženstva pridal celkom nenápadne ešte jedno memento. Bola to iba jedna veta. Ale uniknúť našej pozornosti by nemala. Tým mementom, tou nebezpečnou modlou dnešnej doby je aj “…zabudnutie na minulosť. Neznalosť, ktorá všetko ospravedlňuje. Aj hnev a…

Celý článok

Príhovor pápeža Františka na mieste zbúranej synagógy v Bratislave je mementom i výzvou (23) Memento: zneuctenie Božieho mena

A teraz k tomu, čo František na stretnutí so židovskou komunitou povedal. Musím sa priznať, že to čo odznelo tam, ma dojalo až k slzám. Svätý Otec najskôr varoval a pripomenul hroznú skúsenosť, pri ktorej ľudia v sebeckej túžbe neváhali zneuctiť ani Božie meno. “Je napísané: „Nevezmeš meno Pána, svojho…

Celý článok