Prečo kandidujem

Tiul-4

Tiul-11.   Zrozumiteľnosť

Ponúkam jasný politický program. Aby občania Európskej únie mohli žiť pokojne a bezpečne navrhujem vytvoriť Európsky obranný pakt, ktorý zabezpečí všetkým členským krajinám nielen vojenskú, ale aj energetickú bezpečnosť. Aby si mladí ľudia mohli nájsť primeranú prácu kdekoľvek v Európe navrhujem vytvoriť jednotný Európsky úrad práce prepojením národných úradov práce členských krajín.

2.   Odbornosť

Počas svojej politickej kariéry, či už ako minister obrany, minister vnútra, minister spravodlivosti alebo predseda brannobezpečnostného výboru parlamentu, som sa zaoberal predovšetkým otázkami bezpečnosti. Stál som pri pozvaní Slovenska do NATO. Pri nastoľovaní a presadzovaní svojho programu v európskom parlamente zúročím svoje dlhoročné odborné skúsenosti z tejto oblasti.

3.   Bojovnosť

Politika ma naučila, že o každú novú ideu treba bojovať. Vždy sa nájde dostatok odporcov, ktorí v mene svojich osobných alebo dokonca vyšších záujmov nemajú vôľu meniť skutkový stav vecí. V politike sa bez zápasov nedá presadiť takmer nič. Som pripravený o svoj program, ako aj o každú dobrú myšlienku zvádzať zápasy aj v Európskom parlamente.

4.   Vytrvalosť

Veľké veci sa spravidla nedajú urobiť zo dňa na deň. Na ceste k cieľu sa vždy vyskytne celý rad prekážok. Veľké spoločenské zmeny vyžadujú schopnosť dlhodobo sledovať celkový zámer. Bez osobnej vytrvalosti by sa napríklad na Slovensku nepodarilo poraziť Mečiara. Európa bude bezpečných, pokojným  a šťastným miestom pre život iba ak bojovníci za tradičné hodnoty dokážu vytrvať.

5.   Čestnosť

Týmto dávam svojim voličom verejný prísľub, že mandát europoslanca budem vykonávať zodpovedne a čestne. Systematicky budem presadzovať svoj politický program a podporovať všetky pozitívne myšlienky v Európskom parlamente. O svojej činnosti bude, pravidelne informovať verejnosť na Slovensku, aby mala o mojom pôsobením prehľad.