K mojej vízii obnovy KDH: jasne prozápadná strana

Aby sa kresťanská demokracia stala znovu jedným z pilierov slovenskej politiky, potrebuje byť jasne zakorenená do kultúrno-civilizačnej tradície, na vytváraní ktorej sa podieľali desiatky pokolení našich predkov. Teda civilizácie, ktorú označujeme ako západnú. Každé iné riešenie je buď zradou týchto tradícií a napomáhanie záujmom veľmociam, ktorým ide o oslabenie a…

Celý článok

Čas meniť hru je teraz. Ale naozaj.

Po niekoľkých rokoch, odkedy sa usilujem v podstate každý deň krátko zamýšľať spolu s vami na sociálnej sieti, o tom, čo sa deje vo verejnom živote, sa mi asi po prvýkrát v tomto období veľmi nežiada. Niežeby nebolo o čom. Súčasné deje sú ako z veľkej knihy. Zaujímavé, a poskytujú…

Celý článok

Nedeľné nedeľné zamyslenie nad synodálnym textom

Zo súhrnnej správy Prvého zasadnutia XVI. Riadneho generálneho zhromaždenia biskupskej synody v októbri 2023: “…Po začatí synodálneho procesu 9.októbra 2021 sa všetky cirkvi, hoci rôznym tempom, zapojili do procesu počúvania na diecéznej, národnej a kontinentálnej úrovni. Výsledky tohto počúvania boli zaznamenané v príslušných dokumentoch. Toto zasadanie teraz započalo fázu, v…

Celý článok

K mojej vízii obnovy KDH: strana založená na programe

Kresťanská demokracia, môže byť užitočná pre ľud svojej krajiny len, ak to bude politická formácia založená na programe. Je to ďalšia z najdôležitejších vlastností, určujúcich charakter politickej strany. Vlastností zásadne dôležitých pre obnovu KDH. Ak totiž podľahneme onomu módnemu trendu sľubovať voličom vždy to, čo im vidíme na očiach, tak…

Celý článok

R.I.P. Henry Kissinger

Henry Kissinger bol tak trochu ako Niccolò Machiavelli uplynulých sto rokov. Obaja majstri politickej stratégie, nad ktorými síce mnohí ohŕňali nos, ale muži a ženy, čo niečo vo veľkej politike znamenali a znamenajú, poctivo lúštili a lúštia texty a analyzujú činy oboch. A ešte dlho budú. Napriek mnohým, a možno…

Celý článok

Novému policajnému prezidentovi držím palce

Odpovede nového policajného prezidenta Ľubomíra Soláka na verejnom vypočutí v parlamentnom výbore sa mi páčili. Alfou a omegou policajnej práce je zákon, policajti by nemali robiť politiku a najväčšiu bezpečnostnú hrozbu vidí v tom, že ľudia si prestali uvedomovať, ako potrebné je pomáhať si. Držím mu palce!

Celý článok

Infantilný národný šport

Z podávania trestných oznámení sa už dávno u nás stala takmer športová disciplína. Taká štatistika sa asi nerobí, ale keby sa robila, tak v prepočte na počet obyvateľov by Slovensko obsadilo nepochybne poprednú priečku. Napriek všeobecnému negativizmu som však presvedčený, že to ani trochu nie je svedectvom o tom, že…

Celý článok

Nedeľné synodálne zamyslenie

Súhrnná správa z októbrovej biskupskej synody v Ríme je pozoruhodná jednak z hľadiska spôsobu, akým sa k nej dospelo, a aj svojou štruktúrou. Františkova iniciatíva pred dvoma rokmi priniesla výzvu celému Božiemu ľudu, aby mohol každý povedať, čo ho trápi, a aj čo ho teší v Cirkvi. A čo si…

Celý článok

Radikáli v ofenzíve

Aj výsledok holandských volieb potvrdzuje celkový trend, že extrémna politika je na vzostupe a uvážliví politici na to nenachádzajú účinnú odpoveď. Sme v defenzíve. Často som si pri čítaní kníh o medzivojnovom období v Nemecku kládol otázku, v čom asi robili chybu demokratické strany v tzv. Weimarskej republike, že napokon…

Celý článok