Radostné a pokojné Vianoce!

Odpoveď na otázku, či to všetko, čo vo svojom živote robíme, čo milujeme, a čo po sebe zanecháme, má nejaký zmysel, je zásadne dôležitá pre každého. Ten, ktorého narodenie si v týchto dňoch pripomíname, nám ponúka nádej, že na túto otázku odpoveď jestvuje. Všetkým Vám, milí priatelia, a každému, prajem,…

Celý článok

Obnova KDH musí začať od gruntu

Každá obnova musí začať od gruntu. Aj obnova štandardných politických strán, akou je KDH. Vedenie by v tom mohlo zohrať veľmi dôležitú úlohu. Mohlo by prichádzať s ozdravujúcimi predstavami a spúšťať reformné procesy. Ale ku skutočnej obnove dôjde len, ak tieto procesy začnú žiť v samotných základoch týchto spoločenstiev. Teda…

Celý článok

Nenariekajme, ale využime úžasné možnosti tejto doby!

Keď počúvam zdravých a slobodných ľudí, ako hovoria, že žijeme v ťažkej dobe, mám vždy chuť sa opýtať, kedy bola ľahká. Ja sa naopak teším, aké možnosti prináša. Samozrejme, vždy záleží od nás, ako ich dokážeme využiť. V tejto súvislosti by som rád upozornil na tri súbežne prebiehajúce globálne možnosti…

Celý článok

Ešte k storočnici Antona Neuwirtha: Ako sme sa i vďaka nemu stali znovu súčasťou západnej civilizácie.

V čase, keď kremeľskí jastrabi oživujú Brežnevovu doktrínu obmedzenej suverenity sa mi zdá veľmi užitočné pripomenúť príspevok vzácneho muža, čestného predsedu KDH, Antona Neuwirtha k tomu, že dnes je Slovensko v lepšej pozícii ako Ukrajina, alebo Gruzínsko. Jednak rok, v ktorom sme si pripomenuli sto rokov od Neuwirthovo narodenia ešte…

Celý článok

Kto vymyslel takú sprostosť ako bolo zadržanie Fica?!

Zadržať najvýraznejšieho opozičného politika kvôli lapálii je absolútna neschopnosť posúdiť spoločenský kontext. Od začiatku som sa čudoval, prečo súčasná moc nominovala na tak náročnú úlohu akou je vedenie ministerstva vnútra tak politicky neskúseného človeka, ako je tam teraz. Poriadok samozrejme musí byť. Zákony treba dodržiavať. Ale spôsobov, ako sa to…

Celý článok