Nedajme sa zastrašiť!

Spoliehať sa na to, čo Rusi hovoria nie je dobre. Treba to pozorne sledovať, správne vyhodnocovať, ale ani na sekundu nie je múdre prepadnúť tomu, že by sme ich rečiam uverili. Veď si len spomeňme, ako hovorili do poslednej chvíle, že nezaútočia, ale zaútočili. Prerátali sa však vtedy v dvoch…

Celý článok

Pred prvými voľbami do Európskeho parlamentu, v ktorých v podstate po prvý krát ide aj o to, ako bude vyzerať náš svet

Keď som dnes videl záber, ako prichádza Vladimír Putin na svoju piatu inauguráciu, spomenul som si na názov II. dielu šesťzväzkových Churchillových pamätí z Druhej svetovej vojny. Tento zväzok sa nazýva “Ich najskvelejšia hodina”. Opisoval obdobie, keď to vyzeralo, že nacistická moc je neporaziteľná, nedá sa zastaviť a na vojnu…

Celý článok

K európskej vízii Róberta Fica

Róbert Fico si predstavuje Európu, ktorá sa dokáže emancipovať od Ameriky, a zároveň si zachová právo veta pre všetky členské štáty Únie. Lenže to nejde. Lebo v čomže je Európa závislá od svojho transatlantického spojenca? V ničom inom, len v otázkach svojej schopnosti sa brániť. A ak by sa chcela…

Celý článok

Pred kampaňou do eurovolieb

Myslím si, že hlavnou témou do eurovolieb by nemali byť preteky v tom, kto bude lepšie v Bruseli, alebo dokonca proti Bruselu presadzovať naše partikulárne záujmy. Ťažiskovou agendou do týchto, v tomto čase mimoriadne vážnych volieb, by totiž malo byť to, čo by mala Európa, ako politický útvar s obrovským…

Celý článok

Po iránskom útoku na Izrael

Myslím na ľudí vo Svätej zemi. Nejde len o to, kto prvý sa rozhodol stlačiť spúšť. Ten najťažší zločin začína oveľa skôr. Je to mentálne vybavenie, ktoré sa z najrozličnejších dôvodov rozhodne niekomu, ba i celým národom, uprieť to najzákladnejšie právo každého človeka: právo na život. Nejestvuje žiadne konkurenčné právo,…

Celý článok

K 20. výročiu vstupu do NATO

Vstup Slovenskej republiky do Severoatlantickej aliancie pred dvadsiatimi rokmi nebol iba potvrdením toho, že naši predkovia patrili k civilizácii, ktorú utváralo západné kresťanstvo. A teda historicky inklinujeme k politickým a bezpečnostným štruktúram, ktoré si vytvoril Západ. Bolo to predovšetkým realistické posúdenie geopolitickej skutočnosti, v ktorej sa malý štát, Slovensko, nachádza.…

Celý článok

O neutralite a garanciách

Rád by som pripomenul všetkým, čo sú tak nadšení predstavou koridoru neutrálnych štátov od Švajčiarska, cez Rakúsko, a túžia po neutralite u nás, až po Ukrajinu, že Ukrajina neutrálnym štátom je, a bola od rozpadu Sovietskeho zväzu. Po tom, ako sa vzdala jadrových zbraní, sa za jej garantov ustanovilo Rusko…

Celý článok

Zachráňme Slovensko pred partnerstvom s uhorským revizionizmom!

Rozhodnutie českej vlády prerušiť pravidelné medzivládne česko-slovenské konzultácie ma neteší. Nie som priateľom politiky “čím horšie, tým lepšie”, ak nevládneme my. Ide mi o to, aby naša spoločná domovina v búrkach časov obstála so cťou a podľa možnosti za minimálnych obetí. Je podľa mňa veľkým omylom, bitkou typickou pre starý,…

Celý článok