Sčítanie ľudu nám poskytlo veľmi cenné poznatky na našu synodálnu cestu

Sčítanie ľudu prinieslo aj poznatky, ktoré môžu byť pre kresťanské cirkvi veľmi cenné. Budú ale takými, ak sa nepokúsime hľadať kadejaké ideologické výhovorky a nezačneme sa utešovať, že nás je stále ešte dosť. Pravda oslobodzuje. Aj keď je nám niekedy nepríjemná. Už si nehovorme, že je ešte stále dosť krstov,…

Celý článok

Radostné a pokojné Vianoce!

Odpoveď na otázku, či to všetko, čo vo svojom živote robíme, čo milujeme, a čo po sebe zanecháme, má nejaký zmysel, je zásadne dôležitá pre každého. Ten, ktorého narodenie si v týchto dňoch pripomíname, nám ponúka nádej, že na túto otázku odpoveď jestvuje. Všetkým Vám, milí priatelia, a každému, prajem,…

Celý článok

Pápežov apel z ostrova Lesbos je adresovaný aj nám

Mimoriadne vážny apel zaznel v nedeľu z gréckeho ostrova Lesbos, plného utečencov v podmienkach na hranici ľudskej dôstojnosti. Pápež František označil migráciu za celosvetový problém a humanitárnu krízu, ktorá sa týka každého. V porovnaní s pandémiou, ktorou sa dnes intenzívne zaoberá celý svet, hľadanie východísk pre mužov, ženy a deti…

Celý článok

Úvahy kresťanského demokrata o slovách, ktoré nám tu pápež František povedal (Záver)

Posolstvá pápeža Slovensku nie sú iste svätým písmom. Ale je to muž, ktorý veľa zažil, pozná svet a veľa premýšľa o Božom pláne s týmto svetom. Úprimnosti jeho slov verím, a verím aj tomu, že jeho spojenie s našim Majstrom, ktorého tu na Zemi v týchto časoch zastupuje, je hlboké…

Celý článok

Záverečné slová pápeža Františka na slovenskej pôde (50) “Nosím vás všetkých v srdci”

Svätý Otec sa na bratislavskom letisku už len stručne poďakoval najskôr Bohu, potom biskupom, pani prezidentke, civilným autoritám a napokon všetkým, ktorí sa zaslúžili prácou, či modlitbou o to, aby sa jeho návšteva uskutočnila. Osobitne pozdravil aj predstaviteľov Ekumenickej rady cirkví. “Nosím vás všetkých v srdci,” odkázal celému Slovensku, a…

Celý článok

A napokon tretia z vlastností kresťanskej viery, o ktorej hovoril v našej národnej svätyni František (49) Ešte raz: súcit

Františkova púť po našej vlasti vyvrcholila veľkou ľudovou slávnosťou k pocte patrónky Slovenska. Hovoril tam o tom, čo dodnes dáva kresťanstvu život. Rozprával o kresťanskej viere. O tom, čo, jej dáva ducha svojho Majstra, a o tom, ako s touto vierou majú jeho učeníci i v týchto časoch prichádzať k…

Celý článok