Modlitba za mier v Ukrajine

Pane daj, aby ten, kto rukou kradmou siaha po tom, čo mu nepatrí, a nemá pritom úctu ani pred Tvojim, ani pred ľudským právom, ba ani k životom ľudí, ktorí mu nič zlé neurobili, dostal spravodlivú odplatu! A daj, aby tí, čo to po celom svete vidia v čo najväčšom…

Celý článok

Za vojnou na Ukrajine nie je duševná porucha, ale fanatizmus

Je zarážajúce, že za týždeň odkedy Putinova administratíva túto vojnu rozpútala, neustále mení dôvody, prečo to vlastne urobili. Akoby nechceli povedať skutočný dôvod. Myslím si, že ten naznačil patriarcha ruskej pravoslávnej cirkvi vo svojom nedeľnom príhovore. V ňom podľa agentúry Kathpress povedal: “Bože chráň, aby v súčasnej politickej situácii na…

Celý článok

Synodálna cesta bude mať zmysel ak bude v mravných drámach súčasnosti konkrétna

Idea synodálneho rozmeru Cirkvi, v ktorom chceme spoločne kráčať cestami života i s našimi bratmi a sestrami, čo k nám do našich kostolov už nezablúdia, je úžasná a inšpirujúca. Má ambíciu zapaľovať nádej, rovnosť a vrúcnosť prvých kresťanov. Nesmie však uviaznuť v banalitách. Nesmie sa ustrašene usilovať, aby bola za…

Celý článok

Synoda a synodálna Cirkev

“Čo vlastne ten František od nás touto synodou chce?”, prečítal som si pred časom ustarostenú otázku jedného kňaza, ktorého si veľmi vážim, a viem, že ju myslí seriózne. Myslím si, že pápež prichádza s dvoma súvisiacimi, ale nie totožnými rovinami tohto deja. Tá prvá je samotná synoda. Jednorazový trojročný proces.…

Celý článok

Ako vykročiť na ceste k synodálnej Cirkvi?

„Nie je potrebné vytvoriť ďalšiu Cirkev, je potrebné vytvoriť Cirkev odlišnú,” citoval pápež František nebohého kardinála Yvesa Congara vo svojom príhovore pred otvorením synody 9. októbra minulého roka. Cesta, na ktorú sa v tejto dobe Cirkev vydáva, podľa rímskeho biskupa nemá byť len akýmsi príležitostným pohybom, ale má byť štrukturálnym…

Celý článok

Synodálna reforma Cirkvi bude postupne stierať tradičné deliace línie a vytvorí celkom novú, zmysluplnejšiu

Myslím si, že synodálna reforma Cirkvi, ktorú spustil pápež František, bude postupne stierať tradičné hranice, nielen medzi kňazmi a laikmi vo vnútri spoločenstva, ktoré označujeme ako Cirkev, ale aj medzi rôznymi veriacimi a neveriacimi v tomto svete. A vytvorí celkom novú deliacu líniu. V nej bude dôležité, aby k sebe…

Celý článok

Sčítanie ľudu nám poskytlo veľmi cenné poznatky na našu synodálnu cestu

Sčítanie ľudu prinieslo aj poznatky, ktoré môžu byť pre kresťanské cirkvi veľmi cenné. Budú ale takými, ak sa nepokúsime hľadať kadejaké ideologické výhovorky a nezačneme sa utešovať, že nás je stále ešte dosť. Pravda oslobodzuje. Aj keď je nám niekedy nepríjemná. Už si nehovorme, že je ešte stále dosť krstov,…

Celý článok