Malá, ale pozoruhodná poznámka pápeža Františka z košického štadióna (42) Ľudia bez hanby

Ak chceme rásť, potrebujeme si spytovať svedomie. Moderne tomu hovoríme reflexia. Keď však vo svojom vnútri cítime, že sme urobili chybu, často si to nechceme ani pred sebou priznať. Hanbíme sa. Pápež to mladým povedal veľmi pekne: “Niekedy je dobré sa v živote hanbiť. Ak sa hanbíš, znamená to, že…

Celý článok

V Košiciach dal pápež František radu kňazom, a tá je cenná aj pre kresťanských demokratov (41) Nie inkvizícia, ale bratia

František na košickom štadióne odkázal aj kňazom, ktorí si pri spovedi vypočujú, čím sa ľudia previnili: “Prosím vás, nikdy nie vyzvedaví, nikdy inkvizítorskí, ale bratia, ktorí darujú Otcovo odpustenie. Bratia, ktorí sprevádzajú v tom Otcovom objatí.” Aj kresťanská politika má niekedy pokušenie súdiť svet okolo seba. Myslím si, že to,…

Celý článok

O rozkladných silách, ktoré ohrozujú (nielen) mládež, hovoril pápež František na štadióne v Košiciach (40) Odborníci na sťažnosti

Bolo by dobre, keby sme si my, kresťanskí demokrati, dobre zapamätali, že František tu ani slovo nepovedal o tých hrozbách, ktorých sa v súčasnej spoločnosti toľko obávame. On totiž hovoril o tom, čo našu spoločnosť naozaj rozleptáva: “Dnes je toľko rozkladných síl, tých, ktorí obviňujú všetkých a všetko, šíria negativizmus,…

Celý článok

Ďalšia rada skúseného pápeža z jeho príhovoru mladým, cenná i pre kresťanskú politiku (39) Zakorenení a otvorení

V tejto dobe je tak trochu v móde odmietať všetko, čo bolo pred nami, ako staré, odumreté, nepotrebné a často aj zlé. A uzavierať sa do svojho umelého sveta. Pápež na to mladých ľudí vo svojom príhovore v Košiciach dôrazne upozornil: “Dnes je nebezpečenstvo rásť vykorenení, pretože máme sklon bežať,…

Celý článok

Druhá téma, o ktorej hovoril pápež František na košickom štadióne mladým (38) Sny a ilúzie

Keď František hovorieva o snoch, vždy si spomeniem na peknú úvahu filozofa Karla Poppera, že “k lietaniu vedie sen o lietaní…” a ľudí, čo riskovali svoje životy, aby tento sen naplnili “neinšpirovala nádej na zisk, ale sen o novej slobode…” (Karl R. Popper: “Hľadanie lepšieho sveta”; Vydavateľstvo ARCHA, Bratislava 1995,…

Celý článok

Čo je z príhovoru pápeža Františka pre mladých poučné i pre kresťanskú demokraciu? (37) Láska a hrdinstvo

Už Ježiš to povedal: najväčším prikázaním je láska. K Bohu i k blížnemu. O čom inom mohol pápež František hovoriť hneď v úvode svojho príhovoru k mladým, na záver tretieho dňa svojej návštevy? “Láska je najväčší sen v živote, ale nie je to lacný sen,” povedal im. Hovoril samozrejme predovšetkým…

Celý článok

Záverečná pozvánka, a zároveň užitočná rada pápeža Františka z Luníka IX (36) Krok za krokom

Svoj príhovor na sídlisku Luník IX končil František slovami: “…všetkých vás pozývam, aby ste prekonali strach, rany minulosti, s dôverou, krok za krokom: v poctivej práci, v dôstojnosti zarábania si na každodenný chlieb, v budovaní vzájomnej dôvery. A v modlitbe za seba navzájom…” Osobitne ma z týchto slov oslovilo to…

Celý článok

Asi hlavný odkaz pápeža Františka z Luníka (35) “Nebojte sa vyjsť v ústrety marginalizovaným!”

O ľuďoch na okraji spoločnosti hovorieva František veľmi často. Saleziánom na Luníku, ale i všetkým mužom a ženám, ktorí pracujú na tom, aby pomohli takýmto ľuďom integrovať sa, vyjadril v Košiciach svoju vďaku a povzbudil ich: “Pokračujte na tejto ceste! Táto cesta nevytvára ilúziu, že môže dať všetko a hneď,…

Celý článok

Na Luníku hovoril pápež František nielen o budúcnosti rómskej menšiny, ale vlastne i o budúcnosti ľudstva (34) Cesta k pokojnému životu je integrácia

Často sa nám zdá, že jestvuje veľa dôvodov na to, aby sme si držali odstup od ľudí, ktorí nám nepasujú do našich predstáv a záujmov. A sú aj takí ľudia, ktorí akoby zavadzali všetkým. A dostávajú sa potom na okraj života spoločnosti. František často volá po tom, aby sme sa…

Celý článok

Ďalšie cenné odporúčanie pápeža Františka z Luníka. Aj pre kresťanskodemokratickú politiku. (33) Trpezlivosť a konkrétnosť.

“Kde je trpezlivosť a konkrétnosť, tam prichádza ovocie. Nie hneď, časom, ale príde,” povedal ďalej Svätý Otec vo svojom príhovore na košickom sídlisku, ktoré v prevažnej väčšine obývajú Rómovia. Tieto jeho slová nemali byť iba povzbudením pre tých, ktorí sa tejto komunite venujú a usilujú sa ju povzniesť. Myslím si,…

Celý článok