Ad multos annos, KDH!

Dnes je 31. výročie vzniku KDH. Tisíc mužov a žien, ktorých vyslali kresťansko-demokratické kluby, čo sa spontánne utvárali na základe novembrovej výzvy po celom Slovensku, sa 17.februára 1990 zišlo v Nitre na ustanovujúcom zjazde tohto vtedy naozaj ľudového hnutia. Je cenné si i po desaťročiach pripomínať to nadšenie a pocit spolupatričnosti, ktorý vtedy pod Zoborom nadobudol i politický rozmer a odhodlanie slúžiť našej vlasti tak, aby bola dobrým domovom pre všetkých. KDH to potrebuje i teraz, keď prežíva suché roky. Zažilo svoje hviezdne chvíle, zásadným spôsobom sa zaslúžilo o to, že Slovensko si udržalo demokratický režim a vstúpilo do rodiny vyspelých európskych národov. Na to môžeme byť i dnes právom hrdí. A urobilo aj chyby. Každý ich robí. Múdri sa z nich poučia, a tí, čo to dokážu, môžu byť požehnaním pre tých, ktorým skúsenosti chýbajú. Verím, že práve týmto pokojným sebavedomím skúsenej politickej formácie, a zároveň i schopnosťou sebareflexie, hnutie kresťanských demokratov bude ešte pre našu domovinu veľmi užitočné. Ad multos annos, KDH!