Demokratický tábor na Slovensku nepotrebuje tretiu silu, ale nový poriadok

Nejde o to, aby v politickom zápase medzi postkomunistickým bratstvom, ktoré povzbudila Putinova snaha revidovať geopolitický poriadok na jednej strane a na druhej strane roztrúsenými a rozhašterenými demokratmi, reprezentovanými dnes vládou, ktorú politicky vedie Matovič ku katastrofálnej porážke, pribudla do volieb nejaká celkom nová tretia sila. Ide o to, vniesť…

Celý článok

Potrebujeme strany slobodných ľudí

Na záver týždňa letných politických úvah sa vrátim k svojej obľúbenej myšlienke: systémovým krokom na ozdravenie straníckeho usporiadania by bola zmena volebného systému. Nie taká kozmetická, čo chce iba viac volebných krajov, ale zachováva stranícke kandidátne listiny. Skutočná zmena volebného systému by bola iba taká, čo by umožnila, aby si…

Celý článok

Potrebujeme politický dialóg, ktorý dokáže prekročiť záujmy straníckeho prostredia

Nie som odborníkom na francúzske dejiny, ale z románov, životopisov a i zapísaných výpovedí osobností kultúrneho a spoločenského života v Paríži 18.storočia vyplýva, že tie veľké idey, ktoré prevrátili Francúzsko, a vlastne potom celý svet, nedozrievali v prostredí oficiálnej politiky starého režimu, ale skôr v salónoch, kde sa viedli debaty…

Celý článok

Pokračovanie v letných úvahách o straníckom svete

Francúzska filozofka, sociálna reformátorka a mystička Simone Weilová tesne predtým, ako hitlerovské Nemecko vpadlo do jej vlasti, napísala stručný, ale bystrý traktát, v ktorom kritizovala stranícky systém ako nedemokratický už vo svojej podstate. “Politická strana je strojom na výrobu kolektívnej vášne. Politická strana je organizácia postavená tak, aby dokázala vykonávať…

Celý článok

Potrebujeme hľadať záujem, ktorý stojí i nad záujmom našej politickej strany

Čo sa dá robiť proti tomu rozkladu konzervatívno-liberálneho spojenectva, na ktorom vyrástla slovenská demokracia? Treba povedať, že tento konflikt súčasným demokratickým politickým stranám prvoplánovo vyhovuje. Bez veľkej intelektuálnej práce im umožňuje sa vymedziť. Šéf takej strany môže byť celkom neschopný riadiť štát, ale stačí ak vyhlási mobilizáciu na ochranu tradičných…

Celý článok