Čo by nám zo slov pápeža na Slovensku malo zostať v pamäti (15) Vnútorná sloboda a schopnosť odpúšťať sú soľou našej zeme

Ďalej Svätý Otec vo svojom príhovore k predstaviteľom verejného života hovoril o mnohých ľuďoch, ktorých životy prešli skúškou utrpenia. “Koľko slávnych osobností bolo zavretých vo väzení, ale vo vnútri zostali slobodní. Ukázali žiarivý príklad odvahy, dôslednosti a vzdorovania nespravodlivosti! Ale predovšetkým odpustenia. Toto je soľ vašej zeme…” pripomenul nám František.…

Celý článok

Z príhovoru pápeža Františka politikom na Slovensku (14) Trpezlivé a nenásilné zúrodňovanie kultúry, nie kultúrne vojny

Svätý Otec vo svojom vystúpení v záhrade Prezidentského paláca neobišiel ani konzervačné vlastnosti onoho obrazu, ktorým je soľ. Sú hodnoty, ktoré sú dnes ohrozené a má význam ich uchovávať a chrániť. “Želám vám, aby ste nikdy nedopustili skazu voňavých príchutí vašich najlepších tradícií povrchnosťou konzumu, materiálneho zisku alebo ideologickou kolonizáciou.…

Celý článok

Ďalšie zamyslenie nad slovami, ktoré nám počas svojej návštevy na Slovensku zanechal pápež František (13) Neexistuje obnova bez mladých

Obraz soli využil Svätý Otec vo svojom príhovore predstaviteľom verejného života v prvom rade ako symbol toho, čo keď chýba, je život nevýrazný. Bez chuti. (Spomenul som si pri týchto slovách na ľudovú rozprávku Soľ nad zlato) „Aby sa spolužitie stalo ľudským, nestačia organizované a efektívne štruktúry, treba chuť…A ako…

Celý článok

Pokračovanie úvah o pápežových slovách, ktoré adresoval predovšetkým politikom (12) Politike musí ísť najskôr o spravodlivosť a vládu zákona, a až potom o ekonomiku

Pápež František vo svojom príhovore k predstaviteľom verejného života upozornil ďalej na to, že v politika by sa nemala zredukovať iba na akýsi vrcholový ekonomický manažment krajiny. “Po tvrdých mesiacoch pandémie očakávame… vytúžený nový štart ekonomiky, ktorému napomáhajú plány obnovy Európskej únie. Je tu však riziko, že sa unáhlime, a…

Celý článok

Pre kresťanov, angažujúcich sa vo verejnom živote by návšteva pápeža Františka mala byť veľkou inšpiráciou (11) Bratstvo a otvorenosť

Svätý Otec vo svojom príhovore k predstaviteľom verejného života ďalej pokračoval pozoruhodnou rečníckou otázkou: “A čo všetko naznačuje veľký modrý pás na vašej zástave, ktorý symbolizuje bratstvo so slovanskými národmi?” Odpoveď na ňu priamo nedal, ponechal ju na nás. Lebo je to pre nás Slovákov vlastne záväzok. A nadviazal na…

Celý článok

Čo by bolo užitočné, keby si z pápežových slov na Slovensku vzali k srdcu ľudia vo verejnom živote (10) Posolstvo pokoja v srdci Európy

Druhý deň svojej návštevy prehovoril Svätý Otec najskôr k predstaviteľom politického a spoločenského života. Začal pripomenutím paradoxu, že sme mladou krajinou, ktorá má ale dávnu históriu a hlboké korene. Miesto, kde sa stretával Východ so Západom už pred tisícročím. Kde sa postupne striedali i politické útvary, v ktorých naši predkovia…

Celý článok

Pozoruhodné je aj to, o čom pápež na Slovensku verejne nehovoril. (9) Gender

V úzkom kruhu, medzi “svojimi”, sa ho už prvý večer jeden z jezuitov opýtal, čo povie na “gender ideológiu”. Františkove stretnutia s rehoľnými spolubratmi po celom svete sa zverejňujú až po skončení návštevy, takže vďaka tomu vieme, čo odpovedal aj na túto otázku. Svätý Otec neustále upozorňuje na nebezpečenstvo ideologickej…

Celý článok

Zamyslenie nad tým, čo tu aj nám, kresťanským demokratom naznačil pápež (8) Je zdravé pracovať

Jeden z jezuitov pápežovi pripomenul pozoruhodný zážitok tisícov slovenských a českých kňazov a rehoľníkov, ktorí počas prenasledovania boli nútení žiť a pracovať ako všetci ostatní ľudia. Skúsenosť vyrastať vo svete pracujúcich bola vynikajúca, zakončil svoju poznámku kedysi tajne vysvätený jezuita. František na to reagoval krátkou parafrázou prevzatou od Apoštola národov:…

Celý článok

Pápežove slová na Slovensku, inšpiratívne i pre kresťanskú demokraciu (7) Zlo tejto chvíle: ideológia návratu

Na stretnutí s jezuitmi hovoril o pokušení vrátiť sa späť. Boľavé miesto Cirkvi v týchto časoch, povedal. Nazval to ideológiou návratu. “Bojíme sa života… bojíme sa slobody.,, preto sa dnes vraciame do minulosti. Aby sme hľadali istoty…Bojíme sa ísť na krížne cesty…Toto je zlo tejto chvíle. Hľadať cestu v rigidnosti…

Celý článok

Ďalšie zamyslenie nad tým, čo pápež František priniesol slovenskej kresťanskej demokracii (6) Blízkosť

Druhým príhovorom Svätého Otca, o ktorom sa mala možnosť verejnosť oboznámiť, bol jeho neformálny rozhovor s jezuitmi. Je to spoločnosť, ktorá je jeho duchovným zázemím a s jej členmi sa pápež stretáva na každej zo svojich ciest. Čo sa v rozprave s nimi však povedalo, to zverejňuje obvykle až po…

Celý článok