Medzi anjelmi a divou zverou

Pápež František dnes na prvú pôstnu nedeľu vo svojom príhovore na Svätopeterskom námestí vychádzal z textu evanjelia o tom, ako Duch hnal Ježiša na púšť, kde bol medzi anjelmi a divokou zverou. Máme často tendenciu vidieť sa ohrozovaní divou zverou, ktorá prichádza kdesi zvonka. Sú ňou tí druhí, proti ktorým…

Celý článok

Nedeľné zamyslenie o hriešnikoch, v mysli ktorých niet podvodu

“Blažený, komu sa odpustila neprávosť a je oslobodený od hriechu. Blažený človek, ktorému Pán vinu nepripočíta a v ktorého mysli niet podvodu.” (Ž 32,1-2) Tento, hádam tritisíc rokov starý žalm sa dnes čítal, alebo spieval v katolíckych kostoloch, aby zaznel ako pekná báseň, potešil na sekundu naše estetické cítenie, ale…

Celý článok

Obnova kresťanskej demokracie: 3. Prečo ju potrebuje súčasná sekulárna spoločnosť?

Maďarsko-americká filozofka Agnes Hellerová písala o súčasnej sekulárnej politike, že i po tom, čo sa z nej vytratil Boh, i takáto politika si napriek tomu ešte zachovala niečo z toho, čo prinášalo od pradávna náboženstvo. Formuluje to pekným obrazom: „Prázdna stolička čaká na Mesiáša. Ak sa na túto stoličku niekto posadí,…

Celý článok

Politika malých krokov

Výhodou politiky malých krokov je, že nejaký malý krok sa dá urobiť vždy. Ľudí to väčšinou za srdce nechytí, často ho ani nepostrehnú, alebo mu neporozumejú (ako mi to ktosi včera komentoval), ale inú cestu k lepšej spoločnosti, rozorvanej a plnej vášní a rozporov, nevidím. Je ilúziou si myslieť, že…

Celý článok

Nedeľné zamyslenie o rozhnevanom prorokovi

Jonáš z dnešného starozákonného čítania je aj podľa väčšiny súčasných biblistov literárnym podobenstvom, nie historickou postavou. Ale úlohou podobenstiev je prehovoriť k nám o našich vlastných životných zápasoch. Postava Jonáša je známa hlavne jeho trojdenným pobytom vo vnútri veľkej ryby. Ale práve to je tá najmenej významná, rozprávková epizóda. Prišiel,…

Celý článok

O spravodlivejšiu spoločnosť

Skutočná spravodlivosť vyžaduje veľkorysých ľudí. Lebo iba ak je niekto schopný uznať právo aj tomu, kto je jeho súperom a zastať sa aj toho, z koho pre seba nebude mať žiaden prospech, len taký človek je naozaj spravodlivým. Úzkoprsí ľudia hľadia iba na na to, aby boli druhí spravodliví voči…

Celý článok

Novoročné zamyslenie o úlohe kresťanskej demokracie v sekulárnej spoločnosti

Maďarsko-americká liberálna filozofka Agnes Hellerová písala o súčasnej sekulárnej politike, že i po tom, čo sa z nej vytratil Boh (ona píše, že umrel), i takáto politika si napriek tomu ešte zachovala formálne teologický rámec. Formuluje to pekným obrazom: „Prázdna stolička čaká na Mesiáša. Ak sa na túto stoličku niekto…

Celý článok