Na celoplošnom povinnom testovaní mi prekáža presne to, že je celoplošné a povinné

Nie som lekár a netrúfam si hodnotiť účinnosť a užitočnosť antigénových testov. Ale mám skúsenosti v iných sektoroch spoločenského života, a preto si myslím, že môžem celkom kvalifikovane vyjadriť dve vážne výhrady voči celoplošnému povinnému testovaniu. Po prvé, že je celoplošné. Znamená to, že znova vyťažíme všetky disponibilné kapacity na…

Celý článok

Skutočná kresťanstvom inšpirovaná politika potrebuje odvahu zastať sa človeka

Ja od kresťansko-demokratickej politiky očakávam predovšetkým také priority, o akých hovoria dnešné apokalyptické liturgické texty: aby mali hladní čo jesť a smädní čo piť, aby pocestní (teda aj migranti) mali kde spočinúť, aby nahí nezostali bez odevu, aby chorí nezostali bez ľudí, čo im zostanú nablízku, a aby ani hriešnici…

Celý článok

Kresťanskú demokraciu čaká neľahká, ale potrebná voľba

Myslím si, že súčasná doba z viacerých dôvodov stavia kresťanských demokratov pred dlho prehliadanú voľbu, o čo budú opierať svoju politickú identitu. Trochu zjednodušene povedané, či pôjdu “na istotu” a budú protagonistami a piliermi ideologického konfliktu, alebo si zvolia oveľa namáhavejšiu a riskantnejšiu cestu “obchodovania s hrivnami”, ako o tom…

Celý článok

Zamyslenie k 17.novembru

Som vďačný za dar slobody. A teším sa tiež, že vtedy pred 31 rokmi nám ju priniesla revolúcia, ktorá bola bez krvi a bez kádrovania. Mnohí dnešní hrdinovia hovoria o tom, že to bola chyba. Vraj sa mal oddeliť zločinný kúkoľ od zrna. Ale priatelia, kam by také porátanie sa…

Celý článok

Pre skutočnú obnovu potrebujeme, aby sa naša spoločnosť stala skromnejšou, ale ľudskejšou

Myslím si, že z krízy vyjdeme úspešne len, ak sa naučíme žiť trochu skromnejšie. A to nemám na mysli iba pandémiu. Kríza súčasného sveta je oveľa hlbšia a koronavírus ju ešte prehlbuje. Machiavelli opierajúc sa o antického historika Livia píše, že vo svojom republikánskom období považovali v starom Ríme chudobu…

Celý článok

Je čas na budovanie alternatívy, nie na deštrukciu

Ja viem, že odborníci nemôžu rozhodovať o tom, čo má spoločnosť robiť, aby efektívne čelila pandémii. Pretože jedni zdôrazňujú to, iní zas ono. Múdry štátnik si ich vypočuje a riziko rozhodnutia musí prijať on. Viem tiež, že boj s epidémiou sa dotýka veľkého množstva legitímnych záujmov a každý si hľadí…

Celý článok

Istú dôstojnosť by sme si mali zachovať vždy

Myslím si, že istú dôstojnosť by sme si mali zachovať vždy. I ak si budeme aj dlhodobo musieť niečo odoprieť. A aj v ohrození. Dnes je to pandémia, zajtra môže prísť niečo iné. Silné národy odolávajú nepohode, ktorú čas od času prinášajú dejiny každému, predovšetkým vďaka takým hodnotám, ako je…

Celý článok