Vystúpenie k 26.výročiu zavraždenia Róberta Remiáša

Milá pani Anna, milí priatelia, po roku stojíme znovu na mieste, kde nenávisť, bezohľadný politický kalkul a spupné presvedčenie o vlastnej beztrestnosti viedli k mučeníckej smrti Róberta Remiáša. Stojíme tu v čase, keď tieto isté vlastnosti mocných tohto sveta zabíjajú znova. A vo veľkom. V mestách, dedinách a na poliach Ukrajiny sa i v týchto chvíľach odohrávajú tisíce tragédií,…

Celý článok

V politickom zápase sa nespoliehajme na trestnoprávnu skratku!

V demokracii je politika neustálym zápasom o mysle ľudí. O ich dôveru. Preto politiku, ktorá je pre budúcnosť národa nebezpečná, nie je možné poraziť inak, ako v poctivom politickom zápase. Nestačí stíhať, či dokonca zavrieť nejakého jej čelného predstaviteľa. Ak je takýto politik hlásateľom niečoho, čo dokáže bohužiaľ osloviť státisíce…

Celý článok

Veľká noc 2022

“Bdejte, buďte pevní vo viere, vzmužte sa, buďte statoční!” odkazoval apoštol Pavol gréckej komunite kresťanov v Korinte. Je to v liste, v ktorom píše o zmŕtvychvstaní. O tom, čo je vyvrcholením a zmyslom kresťanskej Veľkej noci. Je to výzva pre všetkých Ježišových učeníkov pre celý ten úsek ľudských dejín od…

Celý článok

Termín našej občianskej iniciatívy synodálneho dotazníka posúvame do Veľkej noci

Pred týždňom pápež František počas návštevy ostrova Gozo v súostroví Malty vravel, že “robiť synodu” znamená “prijímať sa navzájom, nie formálne, ale v Kristovom mene ako trvalá výzva.” A nemá to byť len medzi svojimi, “v tieni našich krásnych kostolov, kým vonku toľko bratov a sestier trpí a je ukrižovaných…

Celý článok

Orban, traviči studní a zápas s nimi

Maďarské voľby by mali byť pre nás mimoriadne vážnym poučením. Na ostrieľaného politického bojovníka jeho súperi proste nemali. Politika nie je salónna hra. Je to zápas o túžby a vášne miliónov ľudí. S vojnou za humnami ešte tvrdší, ako obvykle. Orban to teda vie. Treba uznať. A mali by sme…

Celý článok

Nedeľné zamyslenie k synodalite: musí to byť čosi nové, živé, čosi čo neskončí ako kampaň

Je nedeľa, tak sa dnes znovu trochu zamyslím na tému synodalita. Začnem však spomienkou, zdanlivo od veci. Možno si niektorí, starší, ešte pamätáte na kampaň za ústretové plánovanie. Bola to vcelku inteligentná myšlienka, s ktorou prišiel niekto vo vedení štátu za komunizmu, keď bolo očividné, že to centrálne plánovanie zvrchu…

Celý článok