O spravodlivejšiu spoločnosť

Skutočná spravodlivosť vyžaduje veľkorysých ľudí. Lebo iba ak je niekto schopný uznať právo aj tomu, kto je jeho súperom a zastať sa aj toho, z koho pre seba nebude mať žiaden prospech, len taký človek je naozaj spravodlivým. Úzkoprsí ľudia hľadia iba na na to, aby boli druhí spravodliví voči…

Celý článok

Novoročné zamyslenie o úlohe kresťanskej demokracie v sekulárnej spoločnosti

Maďarsko-americká liberálna filozofka Agnes Hellerová písala o súčasnej sekulárnej politike, že i po tom, čo sa z nej vytratil Boh (ona píše, že umrel), i takáto politika si napriek tomu ešte zachovala formálne teologický rámec. Formuluje to pekným obrazom: „Prázdna stolička čaká na Mesiáša. Ak sa na túto stoličku niekto…

Celý článok

Tri slovesá (nielen) pre rok 2024

Počúvať, rozlišovať a kráčať. Počúvať, neznamená iba nechať priestor, aby sa ten s kým hovoríme vyjadril, a pritom už uvažovať, čo povieme my, ale hlavne snažiť sa aj porozumieť tomu, čo nám chce povedať. Rozlišovať znamená nehľadať rýchle odpovede na zložité životné problémy, ale ako rád hovorieval jeden môj bývalý…

Celý článok

Úvaha na záver roka 2023

Pre mňa bol rok 2023 veľkým zážitkom. Som zaň vďačný. Mal som možnosť veľmi zblízka zakúsiť, ako staré politické vzorce už prestávajú platiť. Aspoň tak, ako sme im rozumeli po niekoľko desaťročí. Hoci tieto staré politické schémy sa ešte stále predkladajú verejnosti, akoby tu mali zostať večne. Hráči dnešného verejného…

Celý článok

Adventný politický cirkus

Rokovať dvadsaťštyri hodín a možno aj cez Vianoce, to je už naozaj cirkus! Moji nabíjači z tankovej roty počas vojenskej služby v Prachaticiach by im zrejme povedali: “Chlapi, nežerte tak tú vojnu!” Myslím si, že aj keď ide o vážne veci, treba mať trochu nadhľad. A zmysel pre pokojnejšie riešenie…

Celý článok

Malé zamyslenie počas filmu o Napoleonovi

Pred pár dňami som bol na Napoleonovi. Začína pôsobivou scénou verejnej popravy. Ikona nenávideného starého režimu prijala svoj údel hrdo, a keď kat spod gilotíny zodvihol jej skrvavenú hlavu a ukázal ju ľudu, ten jasal. O pár scén neskôr, v skutočnosti o osem mesiacov, už mal každý vlády jakobínskeho teroru…

Celý článok

Infantilný národný šport

Z podávania trestných oznámení sa už dávno u nás stala takmer športová disciplína. Taká štatistika sa asi nerobí, ale keby sa robila, tak v prepočte na počet obyvateľov by Slovensko obsadilo nepochybne poprednú priečku. Napriek všeobecnému negativizmu som však presvedčený, že to ani trochu nie je svedectvom o tom, že…

Celý článok

Radikáli v ofenzíve

Aj výsledok holandských volieb potvrdzuje celkový trend, že extrémna politika je na vzostupe a uvážliví politici na to nenachádzajú účinnú odpoveď. Sme v defenzíve. Často som si pri čítaní kníh o medzivojnovom období v Nemecku kládol otázku, v čom asi robili chybu demokratické strany v tzv. Weimarskej republike, že napokon…

Celý článok