Ľudský rozmer

konzervatívna značka

Asi trochu konzervatívna značka v tejto dobe. Ale človek, ktorý si chce zachovať ľudský rozmer prechádzky, to ocení. Celkom by sa nám trochu takého prístupu zišlo aj v mestách, a aj v iných vzťahoch a činnostiach.