Ako sa ruská vojna na Ukrajine bytostne týka aj nás

Tí politici, čo sa usilujú vo svoj prospech využiť ekonomické dôsledky, ktoré má na celý svet, a aj na nás, ruská vojna škodia svojim národom dvojako. Jednak vnášajú chaos do hláv ľudí, a robia všetko preto, aby čo najviac z nich nedokázalo rozlíšiť, čo je spravodlivé a čo je zločinné. To je vážnejšie, než sa na prvý pohľad zdá. Pretože každá vojna začína v hlavách, a na to, aby ľudia začali vnímať zabíjanie bratov a sestier svojho rodu ako prípustné, alebo ho dokonca chceli, na to je potrebné, aby sa z ich sŕdc vytratil súcit s utrpením druhých a z ich myslí schopnosť rozlišovať dobré a zlé. Mravné a nemravné. Spravodlivé a nespravodlivé. Heslo “America, Hungaria, Slovakia (a každý si podľa svojej domoviny môže dosať tú vlastnú) first” je prvým krokom k takejto mravnej dezorientácii. Stáročiami osvedčeným.

Druhý dôsledok je pragmatickejší, ale tiež mimoriadne škodlivý. Aby sme mohli úspešne čeliť tomu, čo vojna spôsobuje i mimo samotného bojového poľa, je nevyhnutné zvyšovať odolnosť národa. A to znamená, že modla neustále sa zvyšujúcej životnej úrovne musí (aspoň) v takom čase ustúpiť rozlišovaniu, čo je potrebné pre život, a bez čoho sa dokážeme zaobísť. Británia bola po stáročia veľkou a mocnou ríšou aj preto, lebo i tí najbohatší Britovia vychovávali seba i svojich synov a dcéry v tvrdej škole. Presný opak toho, čím sa zaliečajú národu nezodpovední vodcovia, ktorí podnecujú hnev ľudí, na ktorých začínajú doliehať dôsledky Putinovej vojny, a obracajú tento hnev proti tým, čo sa práve proti samotnej príčine toho všetkého usilujú bojovať.

A pozor! Teraz nemám na mysli ani tak celé politické strany. Ono to tu nemáme tak pohodlne rozdelené na prozápadné a proputinovské strany. Iba v niektorých prípadoch, a tam je to jasné. Lenže vo väčšej miere to ide i do ich vnútra. A pomedzi nás všetkých. Táto vojna je natoľko mocnou realitou, že dokáže rozčesnúť celú jestvujúcu verenú scénu. Každý, kto vstupujeme do verejnej rozpravy, si musíme vybrať, na ktorej strane tejto novej, veľmi vážnej barikády stojíme. A pri každom našom verejne vyslovenom, či napísanom slove, a hlavne pri voľbách, myslieť na dôsledky na budúcnosť našu i našich detí. A i celého ľudského rodu.