Budovanie alternatívy je užitočnejšou stratégiou ako lamentovanie

Pokiaľ ide o úroveň nášho verejného života, podľa mňa u nás trochu priveľa nariekame (alebo nadávame). Žiaden režim nedokáže zabrániť tomu, aby sa k moci nedostali ľudia, pre mnohých podľa rozličných kritérií nehodní, alebo aby tí, čo moc získali, nespyšneli a nenechali sa opantať jej pokušeniami. Iba demokracia však poskytuje občanom príležitosť, aby ich mohli nenásilne vymeniť. A v tomto zmysle je Slovensko z postkomunistických štátov stále ešte jednou z najlepšie fungujúcich demokracií. Pravda i v demokracii možno to, čo sa nám nepáči, vymeniť za niečo lepšie iba vtedy, ak je za čo. Ak jestvuje alternatíva. Trpezlivá a cieľavedomá práca na tom, aby bola v ponuke, je preto oveľa užitočnejšou stratégiou ako lamentovanie či nadávanie.