Chytráčenie nie je cestou do civilizovaného sveta

Ani keby sme mali menej univerzít, nebudú kvalitnejšie, pokiaľ nám bude chýbať zmysel pre poctivosť a vôľa robiť veci poriadne. Kým bude ten, kto vie šikovne podvádzať väčší frajer, ako ten, kto sa niečo naučil, ku kvalitatívnym premenám v spoločnosti nedôjde. A to už je jedno, či takýto frajer klame učiteľku, svojich priateľov, alebo voličov. Zmeniť to je veľká úloha pre každého rodiča, pedagóga, človeka v kultúre, v médiách, v cirkvách a samozrejme aj v politike. Nedá sa to prikázať zákonom, musíme to chcieť a pracovať na tom, asi najskôr každý na sebe. Iba tak sa môžeme postupne približovať k civilizovanému svetu. Zvyšovanie HDP a spotrebného štandardu ani chytráčenie v Bruseli nás k nemu neprivedú.