Cnosť, na ktorú v politike trochu zabúdame

Politika sa stáva umením, ak dokáže za každej situácie nachádzať čestné východisko. Neznamená to, že za každej situácie možno vyhrať. Ale znamená to, že vždy je možné také riešenie, ktoré umožní zachovať si česť. A tým spravidla aj nádej pre budúcnosť ľudu. Ak sa politika stane iba ruvačkou o korisť, tak tú nádej ľuďom nedá. Prestanú veriť čomukoľvek, prestanú si vážiť kohokoľvek, často i seba a budú si napokon myslieť, že to tak má byť. Z cti sa síce človek nenaje, ale je to hodnota, o ktorú má zmysel sa usilovať. Lebo dobre sa môžeme cítiť len s čestnými ľuďmi. To platí všade, i vo verejnom živote.