Čo nám povedali spojené voľby a čo nepovedali

Rád vždy pripomínam a zdôrazňujem to, čo prináša nádej. Lebo často to pod ťarchou problémov prehliadame. Sobotňajšie spojené voľby ukázali, že takmer polovici obyvateľstva na tom, ako sa budú ich mestá, dediny a župy spravovať záleží. Tieto voľby boli o konkrétnom živote a ľudia rozhodovali iste aj podľa vlastných emócií a podľa toho, ako kandidátov, prípadne ich politické formácie poznali, ale myslím si, že to bolo rozhodovanie do veľmi vysokej miery racionálne. To je istotne aj pre budúcnosť povzbudzujúce. Ale nerobme z toho unáhlené a všeobecnejšie politické závery! Viac, ako polovica voličov v sobotu k urnám neprišla. Iste mnohí nemohli. Mnohí medzi kandidátmi nenašli svojho kandidáta. Lenže nemálo je takých, ktorých vlastne to, ako sa bude u nás žiť, čo konkrétne sa bude v ich mestách a dedinách robiť, v podstate ani nezaujíma. Sú totiž proti systému. Proti slobodnej a otvorenej spoločnosti. To, čo sa tu prácne vyše troch desaťročí buduje chcú zničiť. V podstate väčšinou ani nepotrebujú alternatívu, sú to proste kazisveti. Vždy tu takí boli, ale dnes pre svoje postoje cítia i mohutné geopolitické zázemie. Tí k voľbám, ktoré sú mocensky najdôležitejšie, k parlamentným voľbám, prídu. Tak “bacha” na to, aby sme potom nezostali v nemom úžase. Hlavne sa nenechajme rozložiť planými ideologickými potýčkami medzi sebou a pamätajme, že hlavný zápas je zápas o našu civilizáciu!