Dobrí a zlí politickí lídri

Dobrí politickí lídri vždy vedú svoj ľud zo situácie, v ktorej sa nachádza niekam, kde v súčasnosti nie je. Majú víziu. Aby šli správnou cestou, dobrí lídri v ľuďoch podporujú ich najskvelejšie vlastnosti. I za cenu, že to nebude bez námahy. Úlohou dobrých lídrov je kultivovať svoj národ, či svoje hnutie alebo stranu. Iba tak môže väčšinový princíp, ktorý je základom demokracie, viesť k priaznivému výsledku. Aby sa politický líder vypracoval na dobrého, potrebuje na to vôľu, schopnosti, ale hlavne odvahu ísť aj proti prúdu zlých sklonov v ľuďoch i v sebe. Veľmi takých potrebujeme! Pretože sú aj zlí vodcovia. Takí, čo vo voličoch prebúdzajú závisť, nenávisť a túžbu po pomste. Nestarajú sa o to, kam sa uberá ich ľud. Nevedú ho nikam. Im ide iba o to, aby získali a udržali si moc. Pod ich vedením sa aj slobodná spoločnosť stáva bezohľadnou, čoraz viac vulgárnou a nekultúrnou. Chudobnou duchom, a postupom času i telom.