K 76.výročiu SNP

Túžba po slobode je mocnejšia a zápas o ňu má úžasné a ďalekosiahlejšie následky, než bol samotný vojenský výsledok konkrétnych bojových operácií. Bola to pádna odpoveď kapitulatnskej politike, ktorá po Mníchove a opakovane po auguste 1968 podkopala samotné základy zaujímavého, ekonomicky a kultúrne vyspelého štátu, ktorý ale nemal guráž v kritických chvíľach svoju slobodu brániť. Slovenské národné povstanie je svedectvom, že napriek nášmu haštereniu, rozličným záujmom, a i oveľa menšej politickej skúsenosti, keď na to príde, my o cene slobody svoje vieme. A keď treba, sme ochotní za ňu, hoci aj v nerovnom zápase bojovať. Som na to hrdý!