Každá kríza je aj príležitosťou na to, aby sme z nej vyšli lepší

Každá kríza je príležitosťou, aby sme sa naučili rozlišovať medzi povrchnosťou ľudí, ktorí robia všetko na efekt a ľuďmi, čo hľadajú pravdivé odpovede na otázky, čo nám prináša život. Jedni i druhí robia aj chyby, nikto nie je dokonalý, ale skutočné ozdravenie môže priniesť len ten, kto sa o hľadanie takýchto odpovedí usiluje poctivo. Okázalé akcie, ktoré sa stanú na niekoľko okamihov senzáciou a zaznamenajú ich spravodajské agentúry celého sveta, nikdy nenahradia fundované, dôsledné a zrozumiteľné kroky, ktoré môžu len postupne nielen čeliť momentálnej kríze, ale cieľavedome viesť k tomu, aby sa naša spoločnosť stala zdravšou. A i ľudskejšou a spravodlivejšou. Myslím si, že toto rozlišovanie je najdôležitejším ponaučením, ktoré by nám mohla priniesť súčasná kríza. Ak túto príležitosť predovšetkým ako voliči využijeme, vyjdeme z nej lepší.