Každá politika je taká, aké sklony v ľuďoch podporuje

Myslím si, že politickí vodcovia slúžia svojmu ľudu dobre vtedy, keď sa usilujú povzbudzovať v občanoch dobré vlastnosti: čestnosť, pravdovravnosť, odvahu, ochotu vzájomne si pomáhať a mnohé ďalšie. To všetko v ľuďoch je. Nebezpeční vodcovia svoju politiku zakladajú na iných sklonoch. Hlavne na závisti, nenávisti, pokrytectve a strachu. I tieto sklony môžeme nájsť v každom národe. Kritériom toho, aká politika je ľudu na prospech, je práve to, ktoré z týchto vlastností povzbudzuje. Všetko ostatné je ideológia, ktorá sa to usiluje zakryť.