Matovičova diplomovka

Muži a ženy, ktorým dal národ mandát, aby vykonávali moc, sú mu zodpovední za to, ako s ňou nakladajú. Nie za staré hriechy, ktoré s tým nemajú nič spoločné. To boli eštébácke metódy, zhromažďovať o ľuďoch informácie o ich pokleskoch, ukladať si ich, aby sa potom použili v príhodnú chvíľu. Tieto metódy sa stali, bohužiaľ, súčasťou politického boja aj v demokracii. Lebo je jednoduchšie politického súpera diskreditovať, ako prísť s lepšou víziou. Ibaže to človeka niekedy dobehne. Tak ako Matoviča jeho diplomovka. Myslím si, priatelia, že našim problémom nie sú ani tak hriechy z minulosti, ale metódy politického boja, ktoré sa používajú teraz.