Nad rozhodnutím VB nezaradiť nás medzi bezpečné krajiny nemá zmysel sa pohoršovať

Rozhodnutie Veľkej Británie nezaradiť Slovensko medzi tzv. bezpečné krajiny nám iba pripomína, že reálnu politiku v tomto svete nekoncipujú hygienici. Nemá veľký význam sa nad tým pohoršovať. Oveľa užitočnejšie je uvažovať nad tým, čo je teraz aj v tejto relácii našim záujmom. A tým by mala byť, osobitne v ťažkej dobe, naša čo najaktívnejšia účasť v Európskej únii. Lebo ak Únia vyjde z krízy silnejšia, budú musieť súčasné i niekdajšie imperiálne mocnosti rešpektovať aj tie jej členské štáty, ktoré doteraz tak trochu pyšne prehliadali. A budú ich musieť rešpektovať nie z epidemiologických, ale z oveľa tradičnejších a dlhodobejších geopolitických dôvodov.