Nepotrební

Najpočetnejšiu ohrozenú skupinu obyvateľstva vo veku nad 65 rokov zaradilo ministerstvo zdravotníctva vo svojom 11 fázovom vakcinačnom pláne pôvodne do 4 fázy. Pred touto skupinou boli len oveľa menej početné, staršie ročníky (75+ a 85+) a ľudia z prvej línie boja s pandémiou (zdravotníci, sociálni pracovníci). Podľa mňa správne. Lenže dnes je to zrazu všetko inak. Táto najpočetnejšia skupina už mala prísť na rad. Ale medzičasom ju ministerstvo celkom nenápadne presunulo o štyri fázy nižšie. Treba údajne zaočkovať najskôr tých, ktorých spoločnosť potrebuje. A nielen to. Podľa súčasnej vládnej koalície už ľudí nad 65 rokov, pokiaľ mali tú drzosť, že v stanovenom čase požiadali o dôchodok, na ktorý si sporili počas celého aktívneho života, už možno i kedykoľvek prepustiť z práce. Osoby nad určitou vekovou hranicou sa tak aj úradne kvalifikujú ako nepotrebné. Zdá sa, že táto svätuškárska vládna garnitúra nemá akýkoľvek zmysel pre štvrté prikázanie. To, ktoré má v hierarchii Desatora prednosť dokonca i pred vraždou, cudzoložstvom a zlodejstvom. A v hierarchii života národa pred pragmatickým posluhovaním súčasnému okamihu. Lebo ak nemá úctu pred tým, čo ho spája s minulosťou, oberá sa i o svoju budúcnosť.