Pre skutočnú obnovu potrebujeme, aby sa naša spoločnosť stala skromnejšou, ale ľudskejšou

Myslím si, že z krízy vyjdeme úspešne len, ak sa naučíme žiť trochu skromnejšie. A to nemám na mysli iba pandémiu. Kríza súčasného sveta je oveľa hlbšia a koronavírus ju ešte prehlbuje. Machiavelli opierajúc sa o antického historika Livia píše, že vo svojom republikánskom období považovali v starom Ríme chudobu za cnosť. “I ten najchudobnejší mohol vystúpiť až na najvyšší spoločenský stupienok, a keď svoju úlohu splnil, skromne sa opäť vrátil ku svojej každodennej drine. Kým sa Rím tejto zásady držal, bol veľký,” uzaviera učený Florenťan. Egocentrickí narcisovia, ktorí sa predierajú k moci aj v mnohých demokratických štátoch v našej dobe, tomu nikdy neporozumejú. Ich bohom sa stalo bohatstvo a moc. Ani neveria, že by iná motivácia v ľudskom živote vôbec mohla existovať. To nie je len ich komunikačný problém, ako občas hovoria ich fanúšikovia. Vraj to robia dobre, len sa tak extravagantne prezentujú. Nie, je to problém ich postoja k životu. Pre skutočnú obnovu však potrebujeme, aby sa naša spoločnosť stala skromnejšou, ale ľudskejšou. A k tomu potrebujeme i tomu zodpovedajúcich politických vodcov.