Príprava kresťanských demokratov na návštevu pápeža (15) O nálepkovaní ľudí

Je také úhľadné jasne si rozdeliť spoločnosť na dobrých a zlých. Skúsme si v príprave na návštevu pápeža Františka pripomenúť, čo o tom hovorieva on. Zamyslenie č.15. “Je oveľa ľahšie označiť ľudské životy titulmi a nálepkami, ktoré dokážu zastaviť a stigmatizovať nielen minulosť, ale tiež prítomnosť a budúcnosť ľudí,” vravel Svätý Otec v januári 2019 pri návšteve Panamy. “Nálepkami, ktoré v konečnom dôsledku vedú jedine k rozdeleniu – sem tí dobrí, tam tí zlí; sem spravodliví, tam hriešnici. Takýto postoj všetko zohyzďuje, pretože stavia neviditeľný múr a vedie k domnienke, že všetky problémy zázračne vyrieši vytláčanie, oddeľovanie a vyčleňovanie…” Ako bolestný je pohľad, hovoril vtedy František, na spoločnosť, ktorá takto vynakladá svoju energiu, neustále sa rozhorčuje a reptá. Pripomenul tiež Ježišov príklad, keď prijal pozvanie colníkov a hriešnikov: ako tým porušoval logiku, ktorá oddeľovala, vyčleňovala a klamlivo rozdeľovala na “dobrých a zlých”. Nie sú to výsostne aktuálne úvahy i pre našu duchovnú prípravu na návštevu Svätého Otca aj na dnešnom Slovensku?