Príprava kresťanských demokratov na návštevu pápeža (21) Starostlivosť o náš spoločný domov

Veľkú pozornosť venuje pápež František enviromentálnej problematike. Je to globálna téma, ohrozuje celé ľudstvo, ale najviac slabých a chudobných. Svätý Otec jej venoval osobitnú encykliku LAUDATO SI (LS) a samozrejme neobišiel ju ani vo svojom minuloročnom posolstve VZ OSN. Zamyslenie č.21.
Tam, pred zástupcami takmer všetkých štátov sveta vyjadril isté uspokojenie, že všestranná ekologická vnímavosť a vôľa niečo urobiť tu je. Zároveň však položil i vážnu otázku, či je toto odhodlanie myslené naozaj: “Musíme sa vážne pýtať sami seba, či existuje politická vôľa prideliť čestne, zodpovedne a odvážne viac ľudských, finančných a technologických zdrojov na zmiernenie negatívneho dopadu klimatických zmien a na pomoc najchudobnejším a najzraniteľnejším populáciám, ktoré v dôsledku týchto zmien najviac trpia…” V encyklike František píše, že politika, zameraná na bezprostredné výsledky a volebný úspech nemá zväčša odvahu siahnuť voličom na konzumný spôsob života, na ktorý si zvykli (LS 178). A tiež sa tu v tejto súvislosti objavuje i motív enormných nerovností, “pretože stále tolerujeme, že niektorí si v porovnaní s inými prisudzujú väčšiu dôstojnosť…” A že “…sa cítia viac ľuďmi ako tí druhí, akoby prišli na svet s väčšími právami.” (LS 90) A tak sa nehanbia si zo zdrojov nášho spoločného domova aj viac brať.
Premýšľajme v našej príprave na návštevu pápeža aj o tom, do akej miery máme my, kresťanskí demokrati na Slovensku, odvahu hovoriť o tom, že skutočná ochrana nášho spoločného domova a stvorenstva nepôjde bez premeny nášho životného štýlu.