Príprava kresťanských demokratov na návštevu pápeža (22) Rodina a ideologický kolonializmus

Krátko, ale veľmi naliehavo hovoril pápež František pred VZ OSN aj o rozklade rodiny. Zamyslenie č.22. Tento deštrukčný proces sa “prejavuje v sociálnom rozštiepení, ktoré spoločnosti bráni čeliť spoločným nepriateľom,” povedal Svätý Otec. Prvou obeťou tohto procesu sa stáva budúcnosť spoločnosti, teda deti. “Veľmi preto prosím predstaviteľov štátov, aby venovali výnimočnú pozornosť deťom, ktorým sa upierajú základné práva a dôstojnosť, osobitne právo na život a na vzdelanie… Prvými vychovávateľmi dieťaťa sú jeho matka a otec, teda rodina, ktorú Všeobecná deklarácia ľudských práv popisuje ako prirodzenú a základnú jednotku spoločnosti (čl.16,3). Príliš často sa však rodina stáva obeťou ideologických kolonializmov.” O tomto type kolonializmu hovorieva pápež často, lebo na rozdiel od toho politického, ktorý zotročuje silou zbraní, tento ideologický opantáva ľudí oveľa rafinovanejším útokom na naše mysle a na naše slabosti. Skúsme sa v príprave na návštevu Svätého Otca zamyslieť nad tým, ako chrániť seba, naše rodiny a našu spoločnosť pred týmito novodobými formami ovládania ľudí i celých národov, ktoré sa, často celkom nenápadne a zdanlivo príťažlivo, snažia svoju koloniálnu správu umiestniť priamo do našich hláv.