Príprava kresťanských demokratov na návštevu pápeža (23) Buďme tvorcami pokoja!

Pápež František veľmi dôrazne, často a naliehavo volá po tom, aby sme svoje konflikty medzi sebou riešili bez násilia a podľa pravidiel. Vo vzťahoch medzi štátmi je to otázka prežitia. Zamyslenie č.23. Túto tému preto nemohol obísť ani vo svojom posolstve VZ OSN v septembri pred rokom. “Náš bojujúci svet naviac potrebuje, aby sa Organizácia spojených národov stávala stále výkonnejším laboratóriom mieru. A to si žiada, aby členovia Bezpečnostnej rady, osobitne tí stáli, konali jednotnejšie a rozhodnejšie…” Môže sa nám zdať, že sa nás to netýka, veď členmi BR OSN môžeme byť len zriedkavo, a aj to len nestáli, a tak za mier vo svete nesieme iba minimálnu zodpovednosť. Ale Svätému Otcovi ide o to, aby sme stáli na strane tých, čo sú v našom rozbúrenom svete tvorcami pokoja. A to aj vo vnútri našich komunít. I v našom národnom spoločenstve. A tu, ruku na srdce, sa často správame úplne inak. Dajme si v príprave na návštevu Františka u nás záväzok, že v tom, ako kresťanskí demokrati, budeme citlivejší!