Príprava kresťanských demokratov na návštevu pápeža (27) Milosrdenstvo

Na zakončenie mojich úvah v príprave pred návštevou pápeža Františka som si na deň jeho príchodu nechal kráľovskú cnosť. Svätý Otec jej od začiatku svojho pontifikátu venuje mimoriadnu pozornosť. Vyhlásil k nej i mimoriadny Svätý rok. Je ňou milosrdenstvo. Zamyslenie č.27.
 
Milosrdenstvo je základným kritériom kresťanského postoja k životu. Z mnohých Františkových vyjadrení som si vybral slová, ktoré povedal pred dvoma rokmi v Mozambiku: “Vzor, ktorý nám podáva Majster je vznešený! Ježiš, vzdialený od nejakého macochizmu, chce touto ponukou navždy skoncovať s praxou bežnou včera i dnes, totiž aby sme boli kresťanmi a žili podľa zákona oko za oko, zub za zub. Nemožno myslieť na budúcnosť, tvoriť národ a spoločnosť, založenú na ´rovnosti´ násilia. Nemôžem nasledovať Ježiša, kým presadzujem a zachovávam poriadok, ktorým je oko za oko, zub za zub. Milosrdenstvo a dobrota nie je prejavom slabosti, ale prorockou silou. Hybnou silou zeme nemôže byť túžba po pomste a nie je možné pod pláštikom zákonnosti hľadať príležitosti k odvete…Ježiš nás svojimi slovami núti, aby sme boli protagonistami nového životného štýlu, ktorý je vlastný jeho kráľovstvu: tu a teraz rozosievaj radosť a nádej, pokoj a zmierenie… Práve podľa tohto kritéria možno rozpoznať ideológie zneužívajúce chudobu pre vlastné ciele…”
 
Kto iný bude do spoločnosti prinášať mentalitu milosrdenstva a zmierenia, ak to nebudeme my, kresťanskí demokrati? Lebo ak sme trochu v minulých týždňoch premýšľali o tom, s čím k nám prichádza pápež František, tak by to nemalo byť bez toho, aby sme to premietli i do našich postojov a skutkov. Nikto nie sme dokonalí, ale naučme sa úprimne a s pokorou prosiť nášho nebeského Otca, aby nám odpustil naše viny tak, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom. Učme sa milosrdenstvu, bude to požehnaním pre nás osobne, ale i pre národ a pre svet!