Rozdelenie národa sa masovými akciami prekonať nedá

Veľmi si prajem, aby sme tu na Slovensku raz neboli tak rozhádaní. Aby sme si dokázali ctiť aspoň čosi a niekoho, ak aj nie všetci, tak väčšina. Žilo by sa nám lepšie a vo chvíľach kríz, by sme boli silnejší. Ale to sa nedá vynútiť. To vyžaduje politických lídrov, ktorí majú odvahu sa o to cieľavedome usilovať. Nerozdeľovať národ na dobrých a zlých. Nekriminalizovať politických a názorových súperov. Viesť poctivú diskusiu nielen s davmi, ale aj so vzdelanými a múdrymi ľuďmi. A dodržiavať pri tom ústavu a zákony. Žiadne masové akcie, ktoré nám kedy vlády vnucovali, vnútorné rozdelenie národa neboli schopné preklenúť. Skôr naopak.