Sebaovládanie a trpezlivosť

Nejestvuje krízový plán, ktorý by mohol zabezpečiť, aby už krízy neprichádzali. Ba ani taký, čo by spoločnosť pripravil tak, že keď nejaká príde, tak len siahneme do šuplíka a ideme bod po bode. Každá kríza je vždy v niečom jedinečná, nová, odstrašujúca a deštruktívna. Ale zároveň vždy odkrýva i niečo o nás. A je preto pre nás príležitosťou mnohému sa z nej naučiť. Podľa toho, o akú krízu ide, bývajú to rôzne cenné ponaučenia. Ale na zvládnutie všetkých bez rozdielu potrebujeme predovšetkým dve, v súčasnosti tak trochu zabudnuté cnosti: sebaovládanie a trpezlivosť. Ony sú krízový manažment, ktorý máme každý vo svojich rukách. Ich pomocou môžeme z každej krízy vyjsť silnejší a azda aj lepší. Lebo ako hovorí starozákonný autor Knihy prísloví “lepšie je byť trpezlivý ako silák a lepšie je ovládať sa, než dobyť mesto.” (Prís 16,32)