Spomienka na Ladislava Pittnera

Pred dvanástimi rokmi odišiel do večnosti náš priateľ Ladislav Pittner. Politický väzeň, trojnásobný minister vnútra, riaditeľ SIS, veľká osobnosť zápasu o slobodnú spoločnosť. Tak pred rokom 1989, aby sa tá naša spoločnosť takou stala, ako aj v rokoch potom, aby sa takou udržala. Rád spomínam, ako nás každý týždeň na predsedníctve KDH informoval o bezpečnostnej situácii u nás i vo svete. Hovoril často veci, ktoré mrazili, ale rozprával vecne, bez strachu, a prispieval tak k našej spoločnej viere a odvahe, že všetko napokon zvládneme. Som hrdý, že som patril do okruhu blízkych spolupracovníkov tohto statočného muža!