Tvrdiť, že dnešné Slovensko je mafiánskym štátom je neznalosť, alebo zlomyseľnosť

Musím sa ohradiť! Napriek všetkému, čo sa nám často i právom u nás nepáči, Slovensko nie je mafiánsky štát. Die Welt nemá pravdu. Mafiánskym štátom bolo Nemecko, keď v ňom vládol Hitler. Mafiánskym štátom bolo komunistické Československo, keď vládnuca klika zneužívala represívny aparát štátu. A vážne prvky mafiánskeho štátu predstavoval aj spôsob výkonu moci na Slovensku v 90.rokoch, keď sa štátny orgán podieľal na vybavovaní politických účtov a zastrašovaní opozície. Dnes to u nás tak nie je. Samozrejme, aj u nás existuje organizovaný zločin, tak ako všade. Aj u nás jestvuje korupcia, tiež tak, ako všade. K osobným zlyhaniam ľudí vo verejných funkciách dochádza aj u nás, tak ako všade. Ale cieľavedomé zneužívanie donucovacej moci štátu na páchanie násilných kriminálnych činov nie je politikou Slovenskej republiky. Tvrdiť, že dnešné Slovensko je mafiánskym štátom je neznalosť, alebo zlomyseľnosť.