V kríze ide o nás všetkých

Myslím si, že Matovič má pravdu v tom, že v kritických chvíľach treba prednostne chrániť životy ľudí, a až potom všetko ostatné. To je dôležité, pretože najskôr treba mať jasno o čo nám ide. Ale podarí sa to iba vtedy, keď sa na to použijú náležité prostriedky. V tomto prípade rozhodnutia, ktoré sa súhrnne označujú ako krízový manažment štátu. V nich ide o čas, vyžaduje sa dôslednosť pri ich plnení, každému musí byť jasné čo smie, čo musí a čo nesmie, a hlavne, treba ich prijímať s chladnou hlavou. To už nie je akademická debata. V spleti rozličných záujmov a názorov, štátnik, ktorý čelí kritickej situácii, musí mať odvahu rozhodovať a konať. Toto teraz Matovičovi očividne nejde. Nepomôže nám však škodoradostne sa pohoršovať nad jeho emotívnymi statusmi. V podstate by sme mu mali držať palce, aby sa to naučil. Alebo, aby našiel krízového manažéra, ktorý to vie, a umožnil mu konať. Lebo v konečnom dôsledku ide o nás všetkých.