Vyjdeme z tejto krízy zocelení, alebo ustráchaní a demoralizovaní?

Múdri vodcovia národov svoj ľud nikdy nestrašia, nikdy od ľudí nevyžadujú, aby sa správali nedôstojne, a nikdy sa vo svojej politike neopierajú o zlé sklony, ktoré driemu v každej spoločnosti, ako sú závisť, pomstychtivosť a pohodlnosť. A to ani vo chvíli ohrozenia. Vtedy ale vyžadujú disciplínu a sami idú príkladom. Ľudstvo vo svojich dejinách zažilo veľa epidémií. Aj oveľa ničivejších, než je zatiaľ tá súčasná. Treba s ňou samozrejme bojovať, ale ona napokon prejde. Pri krízach je však napokon vždy dôležité, v akej kondícii z nich národy vyjdú. O tom nerozhodujú čísla nakazených, ba ani mŕtvych, ale spôsob, ako im čelili. A ten vyplynie spravidla z toho, ako ich politickí lídri v dobe ohrozenia viedli. Niektoré národy vychádzajú z kríz zocelené, iné zas ustráchané a demoralizované. Ich budúcnosť od toho potom veľmi závisí. Nezabudnime, priatelia, aj na tento aspekt tej súčasnej!