Základná politická úloha kresťanských demokratov

“Demokracia je viac, ako iba parlamentná forma vlády. Je svetonáhľadom. Je videním sveta, ktoré vychádza z koncepcie dôstojnosti, hodnôt a neodňateľných práv každého jednotlivca. Z koncepcie, ktorá sa vyvinula v lone západného kresťanstva,” povedal vo svojom slávnom kolínskom prejave v marci 1946 Konrad Adenauer. Preto politickú formáciu, ktorú vtedy budoval, nazval kresťanskou demokraciou. Bol presvedčený, že iba demokracia, ktorá má takéto korene, môže vyviesť jeho národ z mravnej a fyzickej devastácie, v ktorej sa vtedy nachádzal. A čas dal jeho vízii za pravdu. Ozdraviť spoločnosť vyžaduje ísť až k najhlbším príčinám toho, čo sa skazilo. Tam bolo miesto kresťanských demokratov v Nemecku po zlyhaní a porážke neľudského novopohanského režimu, a priatelia, tam je aj miesto kresťanských demokratov i v dnešnej rozháranej a sebeckej spoločnosti na Slovensku. Je to naša základná politická úloha. Myslime na to, priatelia, v sobotu na sneme KDH!