Základom dialógu je rešpektovanie slobody jeho účastníkov

Neprekáža mi, ak má niekto na čokoľvek, aj na dôležitú vec, iný názor. Ak je to niekto, koho mienku si vážim, a svoj odlišný pohľad prejavuje slušne a s úctou, premýšľam o tom. A ak ma jeho argumenty presvedčia, viem svoj názor zmeniť. Ale aj ak ma nepresvedčí, teším sa, že žijeme v slobode a naše rôzne pohľady nás môžu vnútorne obohacovať. I v takom prípade odlišné videnie takých ľudí vždy rešpektujem. Sú samozrejme aj ľudia, ktorých názory ma nezaujímajú, pretože to nie sú ich vlastné názory, alebo v odlišnom stanovisku sa ukrýva nejaký ich záujem, alebo frustrácia, alebo si proste chcú len kopnúť a byť zaujímavými. To ma netrápi, a ak nemusím, s takými ani nediskutujem. Ani tí mi neprekážajú, lebo mi to je jedno. Prekáža mi však, ak sa ľudia, ktorých mienku si vážim, nevedia niekedy zmieriť s tým, že nejakú vec vidím inak ako oni ja. A stávajú sa potom niekedy agresívni. Alebo mi podsúvajú úmysly, ktoré nemám. To ma trápi, pretože ich mám rád, a nechcem ich preradiť do kategórie ľudí, u ktorých mi na ich názoroch nezáleží. Rešpektujme, priatelia, vzájomne svoju slobodu myslenia i slova! Je základom skutočného dialógu. I medzi nami navzájom, ale i v spoločnosti vôbec.