Zamyslenie k úspešnému summitu EÚ

Lídri Európskej únie nám napokon predviedli, čo to znamená, keď sme v kritických časoch na jednej lodi. I keď majú celkom prirodzene navzájom odlišné záujmy. I keď sú medzi nimi aj veľmi čudesné postavy, i také, ktoré svoju politickú existenciu budujú na protieurópskych postojoch. A i keď tu hrá svoju rozkladnú rolu aj záujem iných veľmocí, ktoré by si z Európy rady vytrhli korisť pre seba. A napokon i keď každý jeden z európskych lídrov mal “nohu medzi dverami” a mohol všetko zablokovať. Napriek tomu všetkému sa dohodli. Kiež by sme si aspoň v kritických chvíľach uvedomovali, že sme na jednej lodi, aj u nás doma!