Zápas o budúcnosť Európy je veľký politický zápas, nie rezortná reforma

Myslím si, že v rámci diskusie na Konferencii o budúcnosti Európy by sme si mali uvedomiť predovšetkým dve veci. Po prvé, že priority bezpečnostnej architektúry sveta sa menia. Pre Ameriku sú relevantným európskym partnerom vlastne už iba Briti a ich hlavné záujmy sú vedené inými prioritami, než sú záujmy európskych národov. A to aj keď už Trump nie je prezidentom. A po druhé, v diskusii, ktorú otvorili pre všetkých občanov Európskej únie jej inštitúcie sa nastoľuje otázka budúcnosti celej Európy. Nielen Únie. Myslím si, že je v životnom záujme Slovenska, aby sme sa do zápasu o budúcu podobu nielen Európy, ale vlastne sveta, zapojili aktívne. Len mi tu chýbajú politické sily, ktoré by sa o to popri našich domácich prekáračkách mali chuť naozaj zaujímať, sformulovať náš národnoštátny záujem a potom oň bojovať. Lebo to nie je práca len pre jedno ministerstvo. I keď kompetentné. Veľké premeny sa rodia vo veľkých politických zápasoch.