Cítim s ľuďmi na južnej Morave

Cítim s ľuďmi v postihnutých oblastiach južnej Moravy. A myslím tiež na to, ako bezbranní niekedy sme proti silám, ktoré presahujú naše možnosti chrániť sa, a väčšinou celkom neočakávane človeka zasiahnu. Ale zároveň vnímam aj okamžitú solidaritu ľudí a i národov, pripravených v takých chvíľach nielen vyjadriť účasť, ale aj poskytnúť pomoc. A potom, po čase, tiež obdivujem nekonečnú odhodlanosť zasiahnutých ľudí vždy znovu postaviť to, čo živelné pohromy, či vojny, alebo iné globálne nešťastia rozborili. Často lepšie, ako to bolo predtým. To prináša i v takýchto smutných okamihoch nádej.