Demokratická politika nie je o ťažení dobra proti zlu

Je veľmi pohodlné a voličsky často efektívne, prezentovať politickú scénu tak, že my sme tí dobrí a na druhej strane spoločenskej barikády sú tí zlí. Lenže pre budúcnosť spoločnosti je to nepravdivá a i nepraktická, ba nebezpečná politika. Pretože žiadna stranícka príslušnosť neurobí ľudí imúnnymi voči pokušeniam, ktoré prináša účasť na moci. S tým samozrejme treba bojovať, ale tak medzi inými, ako aj medzi svojimi, ba i (a predovšetkým) u seba samého. Ale stranícky zápas, ktorý sa tvári ako ťaženie dobra proti zlu, však znemožňuje dialóg a zaviera dvere mnohým možným, legitímnym a pre ľud užitočným politickým dohodám. Inými slovami, pre širšiu základňu spolupráce v spoločnosti. A demokratická politika by mala byť predovšetkým o nej. Len tak ju môžu mať ľudia radi.