Iskrička nádeje

Ekonomické a sociálne dôsledky pandémie, ktoré sa valia na súčasný svet sa nebudú dať zvládnuť štandardnými ekonomickými nástrojmi. Ale v tom by mohla byť aj iskrička nádeje. Práve v takýchto kritických okamihoch ľudstva je príležitosť pre pokus o premenu mentality maximalizácie vlastného úžitku na úžitok celku. Čím skôr, a čím konkrétnejšie si nielen na Slovensku, ale hlavne v Európskej únii, ba napokon i na celej planéte uvedomíme našu vzájomnú závislosť a spoločnú zodpovednosť voči sebe, tým skôr a ľahšie to všetko prekonáme. A spolu budeme odolnejší a silnejší. A i lepší. Samozrejme, každá príležitosť sa dá i premrhať. To je to, o čo v súčasnom svete ide.